Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐỐT ĐỘNG MẠCH BƯỚM KHẨU CÁI QUA NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU MŨI TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ 4/2016 - 7/2017

Lê Thị Mộng Thu*, Nguyễn Hữu Dũng**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Phẫu thuật đốt động mạch bướm khẩu cái qua nội soi là phẫu thuật làm tắc động mạch cung cấp máu hốc mũi để điều trị những trường hợp chảy máu mũi nặng và tái phát đã được điều trị bằng các phương pháp cầm máu đơn giản nhưng thất bại.

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả đốt động mạch bướm khẩu cái qua nội soi trong điều trị chảy máu mũi tái phát tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả có can thiệp lâm sàng , theo dõi và không có nhóm chứng trên 40 ca bệnh nhân chảy máu mũi được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 04/2016 đến tháng 07/2017.

Kết quả: Tỉ lệ thành công trong thời gian nằm viện là tốt 100%.

Kết luận: Phẫu thuật đốt động mạch bướm khẩu cái qua nội soi là phẫu thuật an toàn, đơn giản, nhanh, hiệu quả trong điều trị chảy máu mũi tái phát và được xem như là một lựa chon xử trí thứ 2 khi phương pháp xử trí bảo tồn đầu tiên thất bại.

Từ khóa: chảy máu mũi, thắt động mạch bướm khẩu cái qua nội soi

ABSTRACT :

Background: Endoscopic cauterization of the sphenopalatine artery is technique to block the blood that go into nasal cavity. It treated the severe and recurrent epistaxis when conservative management failed.

Objectives: Assessment of result of endoscopic cauterization of the sphenopalatine artery in epistaxis treatment at Cho Ray Hospital.

Methods: we performed a cross- sectional and prospective study on 40 patients with posterior epistaxis at Cho Ray hospital from April/2016 to July/2017.

Results: The success rate in our study within the length of hospital stay is 100%.

Conclusion: The technique appears to be safe, simple, fast and effective for management of refractory posterior epistaxis and should be considering as an immediate second-line management when conservative treatment as first line fails.

Keywords: Epistaxis, Endoscopic sphenopalatine artery cauterization.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF