Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH MỞ KHÍ QUẢN TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Lê Thiện Chí*, Trần Minh Trường**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Mở khí quản (MKQ) là một loại phẫu thuật mà bất cứ người thầy thuốc thực hành nào, đặc biệt là thầy thuốc ngoại khoa phải sẵn sàng thực hiện bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Những lợi ích và thành công của phẫu thuật này được biết nhiều vào thế kỷ 19 nhờ cứu sống.

Mục tiêu: Đánh giá tình hình mở khí quản.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu trên 135 bệnh nhân được mở khí quản từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2017 tại khoa Tai Mũi Họng bệnh viện Chợ Rẫy.

Kết quả: Nguyên nhân mở khí quản hàng đầu: u lành và ác tính thanh quản chiếm tỷ lệ cao nhất 24,4%, thứ hai là đột quỵ với tiên lượng thở máy kéo dài chiếm 14,8%, thứ ba là chấn thương sọ não và viêm phổi - suy hô hấp với tiên lượng thở máy kéo dài cùng chiếm 13,3%. - Mở khí quản cấp cứu nhằm mục đích tạo thông khí chiếm tỷ lệ 34,1%. Mở khí quản không cấp cứu nhằm 2 mục đích: chăm sóc thở máy (49,6%), hỗ trợ phẫu thuật (16,3%).

Kết luận: Mở khí quản không những giúp khai thông đường thở trong những trường hợp bít tắc vùng họng - thanh quản mà còn là một phẫu thuật nhằm tạo một đường thở an toàn và phòng ngừa khó thở trong các phẫu thuật khác. Đặc biệt được chỉ định ở những bệnh nhân thuộc các khoa lâm sàng có đặt ống nội khí quản lâu ngày.

Từ khóa: mở khí quản

ABSTRACT :

Introduction: Tracheostomy procedure should be familiar with medical practitioner, especially with surgeons. It has been well - known from 19th century as its benefit in saving patients’ lives.

Objective: To evaluate tracheotomy.

Method: This is a prospective study of 135 tracheotomy patients from 6/2016 to 6/2017 at Ear Nose Throat department of Cho Ray hospital.

Results: The leading causes of tracheotomy: laryngeal tumor (24.4%), cardiovascular accident with long-term ventilation (14.8%), head injury and pneumonia - respiratory failure with long-term ventilation (13.3%). - Emergency tracheostomy cases purposed to ventilate were in 34.1%. Non-emergency tracheostomy cases purposed to: take care of mechanical ventilation (49.6%), support other surgery (16.3%).

Conclusions: Tracheostomy not only helps to ventilate but also support other surgery. Especially, it helps to take care of mechanical ventilation.

Keywords: tracheotomy

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF