Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
ĐỊNH DANH NGẢI TRẮNG TẠI AN GIANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TRÌNH TỰ

Đỗ Đức Minh*, Lê Kiều Minh*, Nguyễn Đức Hạnh**, Huỳnh Thị Ngọc Huê***, Võ Thanh Hóa****, Huỳnh Thanh Tuấn

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Ngải trắng (Curcuma aromatica) hay còn gọi là nghệ trắng là loài dược liệu thuộc chi Nghệ, họ Gừng phát triển trên địa bàn tỉnh An Giang. Bên cạnh dược tính điều trị rắn cắn, cầm máu, làm lành vết thương từ xa xưa; gần đây, Ngải trắng còn được biết đến như là một loại dược liệu tiềm năng trong hỗ trợ điều trị các loại ung thư. Tuy nhiên, việc xác định chính xác Ngải trắng trong số các loài cây cùng họ trên địa bàn An Giang còn gặp nhiều khó khăn do tính tương đồng về hình thức thực vật giữa các loài cây trong họ này.

Mục tiêu: Nghiên cứu này được tiến hành nhằm mục đích phân biệt Ngải trắng và các loài cùng họ gừng bằng phương pháp giải trình tự gen.

Phương pháp: 6 mẫu thực vật trên địa bàn tỉnh An Giang được cho là Ngải trắng được thu thập và khảo sát trình tự trnSfM bằng phương pháp giải trình tự Sanger.

Kết quả: Trong số 6 mẫu Ngải trắng thu thập trên địa bàn tỉnh An Giang, kết quả giải trình tự gen cho thấy 3 mẫu là Curcuma aromatica, 2 mẫu là Curcuma longa (Nghệ vàng) và 1 mẫu là Curcuma zedoaria (Nghệ đen).

Kết luận: Giải trình tự Sanger là phương pháp hiệu quả, đáng tin cậy trong việc phân biệt Ngải trắng và các loài cây họ gừng.

Từ khóa: Ngải trắng; định danh; giải trình tự gen

ABSTRACT :

Background: Curcuma aromatica (also known as Wild turmeric) growing at An Giang province is an herb belongs to Zingiberaceae family with the sub family Zingiberoideae. It is known to reduce the development of tumors (Anti-tumor activity) through multiple pathways and a potential candidate for complementary medicine for cancer patients.

Objectives: This study was performed to identify Curcuma aromatica growing at An Giang province by Sanger sequencing.

Methods: 6 samples considered Curcuma aromatica were collected from An Giang province. All specimens were then identified based on their trnSfM sequences by Sanger sequencing.

Result: Sanger sequencing results from 6 collected samples showed that 3 samples were C. aromatica, 2 were C. longa and 1 sample was C. zedoaria.

Conclusion: Sanger sequence is an effective and accurate method for differentiate C. aromatica from other similar species.

Keywords: Curcuma aromatica; identification; Sanger sequencing

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF