Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
THIẾT LẬP QUY TRÌNH REALTIME PCR NHẰM PHÁT HIỆN KIỂU GEN HLA-B27 BỆNH NHÂN VIÊM CỘT SỐNG DÍNH KHỚP TẠI VIỆT NAM

Lương Bắc An*, Lê Thái Khương*, Đỗ Thị Thanh Thủy*.

TÓM TẮT :

Mở đầu: Viêm cột sống dính khớp (Ankylosing Spondylitis, AS) là tình trạng bệnh lý viêm tại các vị trí đốt sống và dính lại với nhau khiến các khớp xương kém linh động, lâu ngày các đốt sống này dính lại với nhau khiến tư thế đứng gập về phía trước. Bệnh do nhiều yếu tố tác động, như tuổi tác, giới tính và yếu tố di truyền. Tuy chỉ có 5% dân số mang kiểu gen HLA-B27, nhưng có đến 95% bệnh nhân AS có mang kiểu gen dương tính HLA-B27. Do đó, dấu ấn HLA-B27 có thể xem là dấu ấn di truyền cho bệnh lý AS. Nhiều giả thuyết về cơ chế gây bệnh AS, những biến đổi tại các vị trí nucleotide trên gen kháng nguyên bạch cầu người (HLA) quy định kiểu gen HLA-B27 được xem là tác động chính tới cơ chế gây bệnh. Hiện nay, viêm cột sống dính khớp chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Phương pháp điều trị chủ yếu là giảm đau và kháng viêm giúp giảm các triệu chứng bệnh lý. Để tăng khả năng điều trị hiệu quả cho bệnh nhân thì việc xác định được nguyên nhân gây bệnh là yếu tố quan trọng nhất. Vì vậy, đối với bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nghi ngờ bệnh lý AS thì việc phát hiện kiểu gen HLA-B27 sẽ là một phương pháp giúp chẩn đoán bệnh sớm để có hướng phòng ngừa và điều trị kịp thời.

Mục tiêu: Nghiên cứu quy trình multiplex realtime SYBR Green PCR phát hiện kiểu gen HLA-B27 giúp chẩn đoán bệnh lí viêm cột sống dính khớp.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Thiết kế cặp mồi và thiết lập điều kiện phản ứng multiplex realtime PCR SYBR Green phát hiện kiểu gen HLA-B27. Giá trị của phương pháp được so sánh với bộ kít PG27 (Pharmigene, Đài Loan) trên 10 mẫu DNA dương và 10 mẫu DNA âm tính với kiểu gen HLA-B27.

Kết quả: Thiết kế cặp mồi và thiết lập được điều kiện phản ứng multiplex realtime PCR SYBR Green phát hiện kiểu gen HLA-B27. Dựa vào 20 mẫu DNA, kết quả kiểu gen HLA-B27 xác định bằng phương pháp multiplex realtime PCR SYBR Green và bộ kít thương mại PG27 (Pharmigene, Đài Loan) có sự tương đồng là 100%.

Kết luận: Nghiên cứu thiết lập được quy trình multiplex realtime PCR SYBR Green xác định kiểu gen HLA-B27. Phương pháp cho kết quả tương đồng với bộ kít thương mại của nước ngoài. Nghiên cứu được quy trình có nhiều ý nghĩa thực tiễn như hạn chế phụ thuộc vào các bộ kít nước ngoài, giảm giá thành xét nghiệm, đáp ứng được nhu cầu làm xét nghiệm di truyền sinh học phân tử tại Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: HLA-B27, multiplex realtime SYBR Green PCR, Ankylosing Spondylitis.

ABSTRACT :

Introduction: Ankylosing spondylitis (AS) is an inflammatory condition in the vertebrae that make the joints less flexible, these vertebrae later stick together making the standing posture bent forward. There are many factors such as age, gender, and genetic factors that affect this disease. Although the prevalence of HLA-B27 in worldwide population is 5%, HLA-B27 appears in 95% of patients with ankylosing spondylitis. Thus, the HLA-B27 genotype may be a genetic marker for AS. Many theories have indicated the mechanism of AS, in which the nucleotide changes in the human leukocyte antigen (HLA) gene such as predominantly HLA-B27, to be the main causative agent for AS. At present, the joint spondylosis has no specific drug treatment. The main treatments are pain relief and anti-inflammatory which help reduce the pathological symptoms. The important thing is that determine the main cause of disease, so as improve effective treatment. Hence, identification of HLA-B27genotype of patients with suspected AS disease symptoms can be concluded early and has the essential therapies.

Objective: To study the multiplex real-time SYBR Green PCR approach for detecting the HLA-B27 genotype in DNA obtained from patients with Ankylosing spondylitis.

Methods: A cross-sectional descriptive study that used the DNA samples that is suspected to AS disease submitted to the Center for Molecular Biology for genotyping HLA-B27. Results of the method were compared with the commercial available PG27 kit (Pharm gene, Taiwan) on 10 positive and 10 negative DNA samples for the HLA-B27 gene.

Results: Successfully designed primers and optimized the approach to screen HLA-B27 using multiplex real-time SYBR Green PCR. HLA-B27 genotyping results showed 100% with those obtained from the PG27 kit (Pharmigene, Taiwan).

Conclusion: The successful optimization of the HLA-B27 genotype detection approach by real-time multiplex SYBR Green PCR enables it to be utilized in routine clinical practice effectively, limits dependence on using foreign detection kits, reduces the cost of testing, and meets the needs for molecular biology testing in Vietnam.

Key words: HLA-B27, multiplex real-time SYBR Green PCR, AS.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF