Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
TẦN SUẤT PHÂN BỐ KIỂU GENE CỦA SIÊU VI VIÊM GAN C Ở NGƯỜI VIỆT NAM DỰA TRÊN GIẢI TRÌNH TỰ NS5B LƯỢNG MẪU LỚN

Nguyễn Hiền Minh*, Phạm Hùng Vân**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Viêm gan siêu vi C (HCV) là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến xơ gan và ung thư gan, có nguy cơ gây tử vong cao. Hiện nay trên thế giới có khoảng 180 triệu người nhiễm HCV mãn tính, chiếm 3% dân số thế giới. Xác định chính xác kiểu gen của HCV có giá trị quan trọng trong quyết định chỉ định điều trị, thời gian điều trị. Việc điều trị viêm gan C hiện nay đã bước qua một kỷ nguyên mới với những thuốc uống kháng siêu vi trực tiếp (DAAs), một số DAAs có phác đồ điều trị áp dụng cho mọi kiểu gen HCV. Tuy nhiên gần đây đã có những ghi nhận về các biến thể HCV kháng DAAs có liên quan đến kiểu gen HCV. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ nhiễm HCV cao, cũng như có nhiều phân týp mới. Để khám phá sự phân bố kiểu gen chính xác và sự biến đổi di truyền của HCV cũng như nhằm tạo tiền đề cho các nghiên cứu sau này về hiệu quà điều trị DAAs trên những phân týp HCV khác nhau, chúng tôi tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn dựa trên phân tích giải trình tự gen vùng NS5B, là phương pháp chuẩn vàng của xác định kiểu gen HCV hiện nay tại Việt Nam, hạn chế được việc lẫn kiểu gen 6 vào kiểu gen 1.

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ các kiểu gen (genotype) và dưới týp (subtype) của siêu vi viêm gan C của bệnh nhân viêm gan C mạn tính người Việt Nam bằng kỹ thuật giải trình tự trên đoạn gen NS5B.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả. Đối tượng nghiên cứu là các mẫu huyết thanh của bệnh nhân đã xác định anti-HCV dương tính xét nghiệm tại phòng xét nghiệm sinh học phân tử ở công ty Nam Khoa Biotek trong thời gian từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 7 năm 2016. Kỹ thuật xác định kiểu gen siêu vi viêm gan C bằng giải trình tự vùng NS5B.

Kết quả: Qua tổng số 1000 trường hợp nghiên cứu (tỷ lệ nam 53%, tỷ lệ nữ 47%, độ tuổi trung bình là 54,7 ± 12,8 tuổi) ghi nhận có 4 genotype HCV và 19 subtype. HCV genotype 6 chiếm tỉ lệ cao nhất với 540 trường hợp (54%), kế đến là genotype 1 với 313 trường hợp (31,3%), genotype 2 chiếm tỉ lệ 14,4% và genotype 3 chiếm tỉ lệ thấp nhất là 0,3%. Genotype 1 có hai subtype là 1a và 1b; genotype 2 có năm subtype là 2a, 2b, 2c, 2i và 2j; genotype 3 có hai subtype 3a và subtype 3b; genotype 6 có mười subtype là 6a, 6c, 6e, 6h, 6k, 6l, 6n, 6o, 6p và 6q. Không có mối liên quan giữa các genotype HCV với giới tính và tuổi.

Kết luận: Việc xác định genotype HCV ở người Việt Nam nên thực hiện bằng kỹ thuật giải trình tự gen dựa trên vùng gen NS5B. Genotype HCV chiếm ưu thế nhất là genotype 6. Subtype 6a, 6e là hai dưới týp chủ yếu khi xác định bằng kỹ thuật giải trình tự gen đoạn NS5B. Nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện trên cỡ mẫu lớn nên mô tả toàn diện sự phân bố của các kiểu gen HCV, có thể giúp định hướng cá nhân hoá điều trị HCV ở người Việt Nam cũng như bước đầu đánh giá virus học HCV trên các nghiên cứu thuốc chủng ngừa và thuốc DAAs hiện đang phát triển ở Việt Nam.

Từ khoá: Siêu vi viêm gan C (HCV), kiểu gen (genotype), giải trình tự gen NS5B

ABSTRACT :

Background: The majority of hepatitis C virus (HCV) infection results in chronic infection, which can lead to liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Global burden of HCV is estimated at 190 million individuals, or 3% of the world’s population. The distribution of the seven major genotypes of HCV varies with geographical regions. New direct-acting antiviral (DAA) therapies for HCV infection have come to the market over the past few years, that are pangenotypic and open a whole new era for anti-HCV therapy. However, the viral drug resistance-associated variants of some genotype HCV can limit the efficacy of DAAs. Knowing a patient’s genotype determines the best treatment regimen. Since Vietnam has a high incidence of HCV and there has been recently many studies reported isolating a novel subtype from Vietnamese patients, we assessed the distribution of HCV genotypes in Vietnam. To explore the exact genotypic distribution and genetic variation of HCV, we conducted a large-scale survey based on direct sequence analysis, which is a gold standard method.

Objectives: This study was aimed to update the distribution pattern of HCV genotypes and subtypes in chronic hepatitis patients.

Methods: This is a descriptive cross-sectional study. Anti-HCV positive serum samples were collected at Nam Khoa Biotek Co. from December 2012 to July 2016. For the detection of HCV-RNA, nested reverse transcriptase (RT)-PCR was performed using primers designed to amplify the NS5B of HCV. From HCV-RNA positive samples obtained throughout, the nucleotide data obtained by direct sequencing was submitted to the HCV sequence database at Los Alamos National Laboratory in USA to obtain genotyping results.

Results: A total of 1000 HCV-RNA positive patients with chronic hepatitis C were enrolled (Male 53%, female 47% with mean age of patients 54.7 ± 12.8 years), 4 genotypes and 19 subtypes of HCV were identified. Among one thousand HCV-RNA positive samples, nucleotide sequencing of the NS5B showed that genotype 6 was the most prevalent genotype in this study (54%), followed by genotype 1 (31.3%), genotype 2 (14.4%) and genotype 3 (0,3%). Multiple HCV subtypes were successfully characterized as 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2i, 2j, 3a, 3b, 6a, 6c, 6e, 6f, 6h, 6k, 6l, 6n, 6o, 6p. Moreover, the HCV genotypes are independently correlated with gender and age.

Conclusion: The most predominant genotype is genotype 6 in Vietnamese patients. Subtype 6a, 6e are the two predominant subtypes by NS5B sequencing. Since there is a paucity of data from large-sample study of HCV genotypes distribution in Vietnam, this review describes the most comprehensive distribution of HCV genotypes in order to facilitate personalized treatment and to further understand the virology of HCV for vaccine and antiviral drug development in Vietnam.

Key words: HCV, genotype, NS5B Sequencing

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF