Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN CHƯA ĐIỀU TRỊ THAY THẾ

Lâm Vĩnh Niên*, Trịnh Ngọc Thảo Vy**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Suy dinh dưỡng là biến chứng thường gặp ở bệnh nhân bệnh thận mạn và cũng là yếu tố tiên lượng tử vong ở các bệnh nhân này.

Mục tiêu: Xác định tình trạng dinh dưỡng và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân suy thận mạn chưa điều trị thay thế.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 146 bệnh nhân suy thận mạn chưa điều trị thay thế tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Thang điểm đánh giá dinh dưỡng-viêm (MIS) được sử dụng.

Kết quả: Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở điểm cắt bằng 9 theo phương pháp MIS trên nhóm người bệnh này là 46%. Tuổi và giai đoạn bệnh thận mạn liên quan có ý nghĩa với tình trạng dinh dưỡng. Các chỉ số nhân trắc như chỉ số khối cơ thể, độ dày nếp gấp da cơ tam đầu, diện tích cơ vùng cánh tay, chu vi cơ giữa cánh tay, chu vi vòng cánh tay có liên quan đến tình trạng dinh dưỡng theo MIS.

Kết luận: Suy dinh dưỡng ở bệnh nhân bệnh thận mạn chưa điều trị thay thế chiếm tỷ lệ khá cao, do đó cần quan tâm đến tình trạng dinh dưỡng ở đối tượng này nhằm cải thiện nguy bệnh tật và tử vong

Từ khoá: bệnh thận mạn, tình trạng dinh dưỡng, MIS

ABSTRACT :

Introduction: Malnutrition is a common complication in chronic kidney disease, and is also a prognostic factor for mobidity and mortality.

Objective: Assess nutritional status and related factors in patients with non-renal replacement chronic kidney disease.

Method: Cross-sectional study on 146 patients with non-renal replacement chronic kidney disease at Dak Lak General Hospital using the Malnutrition-Inflammation Score (MIS).

Results: Malnutrition rate at cut-off point of 9 by MIS in this patient population 46%. Age and disease stage were significantly related to nutritional status. Anthropometric indices, including body mass index (BMI), triceps skinfold (TSF), arm muscle area (AMA), mid-arm muscle circumference (MAMC), and mid-upper arm circumference (MUAC) were related to nutritional status by MIS.

Conclusion: dinh Malnutrition rate in patients with non-renal replacement chronic kidney disease is common; care on nutritional status shoutd be taken in these patients to improve mobidity and mortality.

Keywords: chronic kidney disease, nutritional status, Malnutrition-Inflammation Score

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF