Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
HIỆU QUẢ CỦA NẸP TÁI TẠO UỐN TRÊN MÔ HÌNH 3D HỖ TRỢ TÁI TẠO KHUYẾT HỔNG XƯƠNG HÀM DƯỚI CẮT ĐOẠN

Lê Ngọc Tròn*, Bùi Hữu Lâm**, Nguyễn Thị Hồng***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Tạo mô hình 3D xương hàm dưới có độ chính xác cao, và đánh giá hiệu quả lâm sàng của nẹp tái tạo uốn trên mô hình 3D của từng bệnh nhân và được đặt giữ khoảng, theo dõi 3 tháng sau phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới.

Phương pháp: Nghiên cứu in vitro thực hiện và đánh giá độ chính xác của mô hình 3D của một xương hàm dưới, và nghiên cứu báo cáo loạt ca 13 bệnh nhân u nguyên bào men xương hàm dưới được điều trị cắt đoạn xương và đặt nẹp tái tạo (từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017). Thực hiện mô hình 3D xương hàm dưới từ hình ảnh 3D chụp cắt lớp điện toán (CT) nhờ công nghệ tạo mẫu lập thể. Uốn nẹp tái tạo (Jeil) theo giải phẫu học xương hàm dưới của bệnh nhân trên mô hình 3D trước mổ, và đặt nẹp cố định sau khi cắt đoạn xương hàm dưới. Đánh giá độ chính xác của nẹp tái tạo, kết quả chức năng và thẩm mỹ sau 3 tháng.

Kết quả: So sánh các số đo trên hình ảnh CT 3D của xương hàm dưới và của mô hình cho kết quả mô hình 3D xương hàm dưới có độ chính xác cao 96,8%. Nẹp tái tạo uốn trên mô hình 3D khít sát với bề mặt xương hàm dưới cắt đoạn (92,3%). Không gặp trường hợp bị lộ nẹp, gãy nẹp, nhiễm trùng. Đa số bệnh nhân há miệng bình thường (76,9%), không đau khớp thái dương hàm (92,3%), cắn khớp đúng các răng còn lại (92,3%), hài lòng thẩm mỹ mặt cân xứng (76,9%). Tỉ lệ thành công của việc đặt nẹp tái tạo uốn trước trên mô hình 3D cho từng bệnh nhân là 92,3%.

Kết luận: Nẹp tái tạo uốn trên mô hình 3D xương hàm dưới hỗ trợ tái tạo xương hàm dưới an toàn, chính xác và hiệu quả.

Từ khóa: Mô hình 3D, Nẹp tái tạo, Khuyết hổng xương hàm dưới, Cắt đoạn xương.

ABSTRACT :

Objectives: The study aimed to evaluate the accuracy of in vitro three-dimensional (3D) reconstruction of the mandible and the clinical effectiveness of personalized reconstruction plates pre-bent on 3D model in bridging mandibular segmental defects after 3 months follow-up.

Methods: An in vitro study was conducted to assess the accuracy of the three-dimensional reconstruction of one mandible with resin model. Then a case-series clinical study was conducted on 13 patients with mandibular amelblastoma treated by segmental resection and pre-bent reconstruction plates (from March 2016 to March 2017). The 3D mandibular models were fabricated from 3D Computed Tomography images using stereolithography technology. The reconstruction plates (Jeil) were pre-bent according to the anatomy of the 3D mandibular model of patients before surgery, then placed and fixed after segmental mandibulectomy. The reconstruction plate fitness, functional and aesthetics results were assessed at three months after surgery.

Results: Comparing the measurements made on the real mandible and those made on its 3D model using 3D Computed Tomography scans showed that the mandibular 3D model had a high accuracy of 96.8%. The reconstruction plates (Jeil) pre-bent on 3D model fitted the mandible segments in 92.3% cases. None of the patients had plate exposure, fracture or local infection. Most patients maintained normal mouth opening (76.9%), had no temporomandibular joint pain (92.3%), displayed proper occlusion (92.3%) and satisfactory facial symmetry (76.9%). The overall successful rate of personalized pre-bent reconstruction plates was 92.3%.

Conclusion: Reconstruction plate pre-bent on 3D model proved to be a safe, accurate and effective tool to assist in the reconstruction of segmental defect of the mandible.

Key words: Three-dimensional model, Reconstruction plate, Mandibular defect, Segmental resection.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF