Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
LIÊN QUAN GIỮA HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA VÀ BỆNH NHA CHU

Phạm Anh Vũ Thụy*, Trần Huỳnh Trung**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định mối liên quan giữa hội chứng chuyển hóa và bệnh nha chu trên bệnh nhân đến khám tại Viện Y Dược học Dân tộc Tp. Hồ Chí Minh.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 412 bệnh nhân trưởng thành (114 nam và 298 nữ, tuổi trung bình: 57,8) đến khám tại Viện Y Dược học Dân tộc Tp. Hồ Chí Minh năm 2015. Đặc điểm nhân khẩu xã hội học và thói quen nha khoa được thu thập qua bảng câu hỏi tự điền. Bệnh nhân được đo các chỉ số nhân trắc (chiều cao, cân nặng và chu vi vòng eo); được thực hiện các xét nghiệm sinh hóa máu và chẩn đoán tình trạng bệnh lý tăng huyết áp và đái tháo đường típ 2; được đánh giá tình trạng nha chu (GI, BOP, PD và CAL) và mức độ viêm nha chu.

Kết quả: Tỷ lệ viêm nha chu trung bình và nặng tăng có ý nghĩa thống kê khi số thành phần chuyển hóa tăng và cao nhất ở bệnh nhân mắc 5 thành phần chuyển hóa (p<0,001). Giá trị trung bình các chỉ số nha chu (GI, BOP, PD và CAL) tăng có ý nghĩa thống kê khi số thành phần chuyển hóa tăng và cao nhất ở những bệnh nhân mắc 4 hay 5 thành phần chuyển hóa (p<0,001). Mô hình hồi quy đa biến logistic cho thấy bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa có số chênh viêm nha chu là 1,67 so với bệnh nhân không mắc hội chứng này sau khi kiểm soát các yếu tố gây nhiễu liên quan (p=0,021).

Kết luận: Nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa hội chứng chuyển hóa và bệnh nha chu. Tỷ lệ viêm nha chu cao hơn và tình trạng nha chu trầm trọng hơn ở những bệnh nhân có số thành phần chuyển hóa nhiều hơn.

 Từ khóa: Hội chứng chuyển hóa, chỉ số vòng eo, tăng huyết áp, đái tháo đường típ 2, viêm nha chu.

ABSTRACT :

Objective: To examine the association of metabolic syndrome with periodontal disease in patients who visited at the Traditional Medicine Institute, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Methods: A cross sectional study was conducted on 412 adult patients (114 males, 298 females, mean age: 57.8 years old) who visited at the Traditional Medicine Institute, Ho Chi Minh City, 2015. The socio-demographic characteristic and dental habits were investigated by the self-administered questionnaire. Anthropometric index (height, weight, and waist circumference), blood biochemistry tests, the hypertension and type 2 diabetes conditions were determined. Periodontal status (GI, BOP, PD, CAL) and the severity of periodontitis were examined.

Results: The prevalence’s of moderate and severe periodontitis were significantly increased by increasing number of metabolic components and highest in 5 metabolic component subjects (p<0.001). The mean values of GI, BOP, PD and CAL were significantly increased by increasing number of metabolic components and highest in 4 or 5 metabolic component subjects (p<0.001). The logistic regression showed that the odd ratios of 1.67 for periodontitis in subjects with metabolic syndrome after adjustment of confounding factors (p=0.021).

Conclusion: There was association of metabolic syndrome with periodontal disease in this study. The prevalence of periodontitis was higher and periodontal status was more severe in subjects with higher number of metabolic components.

Keywords: Metabolic syndrome, waist circumference, hypertension, type 2 diabetes, periodontitis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF