Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
ĐỊNH LƯỢNG STEROID NIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ VÀ ỨNG DỤNG LÂM SÀNG

Trần Thị Ngọc Anh1, Trần Thị Chi Mai2, Trần Minh Điển3, Ronda F Greaves4

TÓM TẮT :

ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF