Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
SO SÁNH TIỀN MÊ MELATONIN VỚI MIDAZOLAM TRONG PHẪU THUẬT MẮT Ở TRẺ EM

Phan Thị Minh Tâm*, Bùi Thị Mai Huyền*, Nguyễn Thị Thu Hằng**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề & mục tiêu: Lo lắng trước mổ là một vấn đề lớn trong gây mê trẻ em. Midazolam thường được chọn là thuốc tiền mê, nhưng việc sử dụng midazolam có thể có những tác dụng không mong muốn ở trẻ em. Tiền mê melatonin có thể tạo được giấc ngủ tự nhiên và an thần cho trẻ em. Chúng tôi nghiên cứu tiền mê cho bệnh nhân uống midazolam hoặc melatonin so sánh mức độ an thần và giảm lo cho trẻ em chịu phẫu thuật mắt.

Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu các trẻ từ 1 đến 8 tuổi chịu phẫu thuật mắt từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018, được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm: uống midazolam (0,2mg/kg) và melatonin (0,5mg/kg). Sau khi uống thuốc trẻ được đánh giá độ an thần, sự lo lắng, tinh thần khi tách khỏi cha mẹ và mức độ chấp nhận dẫn đầu mê qua mặt nạ.

Kết quả: 190 trẻ được tiền mê được chia thành 2 nhóm: 95 trẻ trong mỗi nhóm. Chúng tôi nhận thấy trẻ uống melatonin hoặc midazolam đều giảm lo khi tách cha mẹ và dể dàng chấp nhận mặt nạ khi dẫn đầu gây mê. Ghi nhận là trẻ uống midazolam gây an thần sâu hơn và xảy ra sớm hơn so với melatonin.Thời gian hồi tỉnh tương tự ở 2 nhóm.

Kết luận: Melatonin có hiệu quả tiền mê giúp giảm lo lắng cho trẻ em trong giai đoạn trước mổ và lúc dẫn đầu gây mê. Nhưng mức độ an thần do midazolam thì mạnh hơn.

Từ khóa: Pediatric premedication, melatonin, midazolam.

ABSTRACT :

Background & Objective: Preoperative anxiety is a major problem in pediatric anesthetic patients. Midazolam has been the most commonly used premedication for pediatric anesthesia, but the use of midazolam may be associated with paradoxical reactions in children. Oral melatonin may induce a natural sleepiness and improve sedation. We investigated the premedication of melatonin compared to midazolam regarding their effectiveness in reducing preoperative anxiety and sedation levels in children undergoing ophthalmic procedure.

Methods: Children between the age of 1 and 8 years scheduled for ophthalmic procedure, were prospectively enrolled from December 2017 to February 2018, and were randomly assigned to two groups based on whether they received oral midazolam (0,2mg/kg) or oral melatonin (0,5mg/kg) premedication. Anxiety and temperament were evaluated after administering the drugs, on separation from parents and induction of anesthesia mask.

Results: 190 patients were studied, 95 for each group. We found that oral midazolam or melatonin were effective as premedication in alleviating separation anxiety and easily accepting the induction of anesthesia mask. A trend was noted that the degree of midazolam sedation was superior to melatonin sedation. The sedative effect of midazolam observed to be faster than of melatonin. The recovery time was similar in two groups.

Conclusion: This study demonstrates that melatonin is effective in reducing children’s anxiety in preoperative period and at induction of anesthesia. But midazolam is more effective than melatonin in sedation levels.

Keywords: Pediatric premedication, melatonin, midazolam.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF