Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
GÂY MÊ BỆNH NHÂN U TRUNG THẤT TRƯỚC: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP

Huỳnh Trung Thảo Nguyên*, Nguyễn Thị Phương Dung**, Phan Tôn Ngọc Vũ*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Khối u trung thất trước có thể đè ép vào đường thở vì vậy bệnh nhân cần được đánh giá và chuẩn bị cẩn thận trước phẫu thuật. Tuy nhiên một khối u trung thất lớn có thể không biểu hiện triệu chứng lâm sàng của việc chèn ép đường thở nhưng lại gây tắc nghẽn đường thở nghiêm trọng ngay sau dẫn mê.

Mục tiêu: Báo cáo trường hợp lâm sàng về biến chứng hô hấp xảy ra khi gây mê cho bệnh nhân có khối u vùng trung thất trước.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Báo cáo trường hợp.

Mục tiêu: Gây mê cho khối u lớn ở trung thất trước có đè ép đường thở và tĩnh mạch chủ trên cần có sự đánh giá và chuẩn bị cẩn thận trước những biến cố hô hấp và tuần hoàn có thể xảy ra.

Từ khóa: u trung thất trước, đè ép đường thở, chẻ xương ức.

ABSTRACT :

Background: Mediastinal masses can compress the major airways, so these patients should be carefully evaluated before subjecting them to anaesthesia. However, even large mediastinal masses can present without any clinical symptoms of airway compression. These large mediastinal tumors with apparently normal airways preoperatively may develop an obstructed airway after induction of general anaesthesia.

`Method: Case report

Conclusion: Anesthesia for patient with a large anterior mediastinal tumor compressing airway and superior venacava should be carefully evaluated about cardiorespiratory outcomes

Key words: Anterior mediastinal mass, airway collapse, Sternotomy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF