Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐƯỜNG HUYẾT SAU ĂN TRÊN NGƯỜI TÌNH NGUYỆN KHỎE MẠNH CỦA BÀI THUỐC NAM SƯU TẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Nguyễn Văn Đàn*, Nguyễn Thị Nguyên Sinh*, Bùi Chí Bảo*, Trịnh Thị Diệu Thường *

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu: Tăng đường huyết đơn độc sau ăn dù trên người khỏe mạnh không đái tháo đường cũng có nhiều tác động nguy hiểm đến sức khỏe như tăng gấp đôi nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, rối loạn chức năng tế bào nội mạch, tăng đáp ứng viêm và stress oxy hóa, suy giảm nhận thức,Tuy nhiên, trong thực tế lâm sàng, vấn đề đường huyết sau ăn chưa được chú ý nhiều trên người bình thường không đái tháo đường cũng như người bệnh đái tháo đường týp 2. Với nguồn tri thức phong phú các bài thuốc nam điều trị trong dân gian, sau khi thu thập thực tế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, các dược liệu của bài thuốc được kiểm tra lý, hóa tính, nghiên cứu độc tính trên chuột, tế bào người. Kết quả cho thấy chưa có ghi nhận độc tính, đồng thời trong thử nghiệm tác dụng dược lý, bài thuốc cho thấy hiệu quả hạ đường huyết tốt trên chuột. Từ đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục đích bước đầu đánh giá hiệu quả giảm đường huyết sau ăn của bài thuốc nam gồm có lá cây Mật gấu (Vernonia amygdalina) trên người tình nguyện khỏe mạnh, cũng như đánh giá nguy cơ hạ đường huyết trầm trọng khi sử dụng bài thuốc. Qua đó, giúp củng cố thêm các bằng chứng khoa học cho nghiên cứu tác dụng giảm đường huyết sau ăn của bài thuốc trên người bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2 cũng như giúp giảm các nguy cơ không tốt đến sức khỏe trên người khỏe mạnh không đái tháo đường khi sử dụng lá cây mật gấu.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 30 sinh viên tình nguyện khỏe mạnh gồm 10 nam và 20 nữ thỏa tiêu chuẩn chọn. Từng đối tượng được thực hiện khảo sát đường huyết sau ăn với bữa ăn định chuẩn trong hai ngày liên tiếp, ngày chứng uống nước lọc và ngày uống cao thuốc. Lấy máu đầu ngón tay thử đường huyết sau ăn tại các thời điểm 15, 30, 60, 90 và 120 phút. Sử dụng phép kiểm thống kê bắt cặp để so sánh đường huyết sau ăn giữa các thời điểm trong hai ngày thử nghiệm. Giá trị tổng tích lũy của tăng lượng đường huyết sau ăn được ước tính bằng cách tính diện tích dưới đường cong (AUC- area under curve).

Kết quả: So sánh đường huyết giữa các thời điểm, đường huyết sau ăn ngày uống thuốc ghi nhận đường huyết giảm khác biệt có ý nghĩa thống kê từ sau 30 phút, và giữ được tác dụng giảm liên tục tại thời điểm 60 phút, 90 phút và 120 phút so với ngày chứng (p<0,05). Giá trị tổng tích lũy của tăng đường huyết sau ăn được ước tính bằng cách tính diện tích dưới đường cong (AUC) trong toàn thời gian thử nghiệm 120 phút ngày thử cao thuốc thấp hơn; 111,00 ± 27,56 so với 137,40 ± 37,03 (ngày chứng), giá trị giảm là 26,4±37,77 (p<0,05). Trị số đường huyết sau ăn tại thời điểm sau 120 phút, đối với ngày chứng, khác biệt không có ý nghĩa thống kê với đường huyết ban đầu (p>0,05), trong khi đó, đối với ngày uống cao thuốc, trị số thấp hơn ban đầu (p<0,05) nhưng mức đường huyết không hạ dưới 3.9 mmol/L.

Kết luận: Bước đầu đánh giá bài thuốc sắc nước từ lá cây mật gấu có tác dụng giảm đường huyết sau ăn trên người khỏe mạnh nhưng không gây ra hạ đường huyết trầm trọng.

Từ khóa: cây mật gấu, đường huyết sau ăn, diện tích dưới đường cong(AUC, tăng đường huyết sau ăn đơn độc, người khỏe mạnh không đái tháo đường .

ABSTRACT :

Background and objectives: Postprandial hyperglycemia even in healthy people may have negative effects such as doubling the risk of death from cardiovascular disease, intra-arterial dysfunction, hyperactivity inflammation and oxidative stress, cognitive decline. Moreover, postprandial blood glucose levels have not been paid attention in neither diabetes nor type 2 diabetes mellitus. Collecting abundant herbs in Soc Trang province, no side-effect or toxicity were reported in our previous investigation in human cell lines and mouse model. We therefore conduct a study in which aim for primary evaluation of the postprandial blood glucose on lowering efficacy of the leaves of Vernonia amygdalina in healthy volunteers.

Methods : There were 30 healthy volunteer students (10 males and 20 females). Each patient has tested blood sugar levels after assigned-meal for two days, one day for drinking water (control) and one for taking the herb. Each individual blood was collected after eating at 15, 30, 60, 90 and 120 minutes. The cumulative total value was tested to compare blood glucose levels after eating within two days post-treatment. The total value of the increase in the blood level after having meal was analysed by calculating the area under curve (AUC).

Results : In comparison to blood glucose levels on the control day, postprandial blood glucose on the day of taking drug were statistically significant decreased after 30 min, and kept reduce continuously at 60 minutes, 90 minutes and 120 minutes (p <0.05). The cumulative total value of postprandial hyperglycemia which was estimated by calculating the AUC at 120 minutes of the day of taking drug was lower; 111.00 ± 27.56 versus 137.40 ± 37.03 (day of control), reducing 26.4 ± 37.77 (p <0.05). Postprandial blood glucose levels at 120 minutes were not statistically significant (p> 0.05) for the day of control, while this concentration was lower significantly (p <0.05) but no lower than 3.9 mmol / L.

Conclusion: Taking together, we conclude that the primary effect of medication by leaves of Vernonia amygdalina decreases the post-meal glucose level in diabetes patients but not causing extremely hypoglycemia condition..

Keywords : Vernonia amygdalina , postprandial blood glucose concentration, area-under-curve (AUC) values, isolated postprandial hyperglycemia, non-diabetic patients.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF