Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP MẤT PROTEIN QUA ĐƯỜNG TIÊU HÓA Ở TRẺ EM

Lê Thỵ Phương Anh*, Nguyễn Thị Thu Diệu*, Hoàng Thị Thủy Yên*

TÓM TẮT :

Mất protein qua đường tiêu hóa do HP là một bệnh lý hiếm gặp, chỉ thấy trong y văn. Nhằm cung cấp các dữ liệu về hướng tiếp cận chẩn đoán, điều trị bệnh chúng tôi trình bày trường hợp một bệnh nhi nữ 15 tuổi vào viện vì phù, được chẩn đoán và điều trị theo hướng nhiễm HP, sau đó tình trạng bệnh cải thiện tốt.

Điều trị bệnh lý phù do mất protein qua đường tiêu hóa không khó nếu chúng ta nghĩ đến và biết cách tiếp cận chẩn đoán bệnh.

Từ khóa: Phù, mất protein qua đường tiêu hóa, helicobacter pylori.

ABSTRACT :

Protein losing enteropathy associated with Helicobacter pylori is a so rare disease that there are a few cases reported in literature.

With the aim of providing clues for diagnosis and treatment of disease, we reported a 15 year-old girl patient hospitalized for edema, diagnosed and treated with protein losing gastroenteropathy due to HP, then she recovered well. It is not difficult to cure the edema associated with protein losing gastroenteropathy if we think about it and know how to make decision.

Keywords: Edema, protein losing enteropathy, helicobacter pylori.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF