Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM NGỘ ĐỘC Ở TRẺ NHẬP KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Lê Phước Truyền*, Phùng Nguyễn Thế Nguyên**, Trần Diệp Tuấn**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm ngộ độc ở trẻ nhập khoa Hồi Sức Tích Cực – Chống Độc bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 01/01/2014 – 31/12/2016.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: Có 31 trẻ bị ngộ độc trong lô nghiên cứu, tỉ lệ nữ/nam là 4,2/1; phần lớn trẻ trên 10 tuổi và ở TP.HCM. Ngộ độc nhiều nhất theo thứ tự là: paraquat (39%), paracetamol (19%), phospho hữu cơ (16%), an thần – chống trầm cảm (13%). Phần lớn các trẻ được phát hiện sớm sau ngộ độc. Đa số là do tự tử, có 1 trường hợp bị đầu độc. Nguyên nhân tự tử thường do mâu thuẫn tình cảm trong gia đình (80%), bạn bè (16%). Trẻ ngộ độc do vô ý thường nhỏ hơn 5 tuổi. Các tổn thương cơ quan tuỳ theo loại ngộ độc gồm gan, thận, phổi, thần kinh. Có những trường hợp còn xử trí chưa thích hợp ở tuyến trước.Trong 3 trẻ tử vong tại bệnh viện, có 1 trẻ ngộ độc paraquat, 1 trẻ ngộ độc phospho hữu cơ nặng, 1 trẻ ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật Hapmisu; ó 6 trẻ ngộ độc paraquat khi được cho về đã có suy thận.

Kết luận: Trong nghiên cứu này, các trường hợp tử vong thường do ngộ độc paraquat hay do đến bệnh viện trễ, nguyên nhân thường do tự tử. Cần có biện pháp hỗ trợ từ nhiều phía: gia đình, xã hội, nhà trường để giúp đỡ trẻ.

Từ khóa: Ngộ độc, trẻ em, paraquat, phospho hữu cơ, paracetamol.

ABSTRACT :

Objective: To investigate the features ofacute poisoning children from Intensive Care Unit – Children’s Hospital 1 from 01/01/2014 to 31/12/2016.

Method: Descriptive, case series study

Results: There were 31 childrens poisoning in our study, female/male ratio are 4.2/1; most of the cases were older than 10 years old and live in Ho Chi Minh city. Causes of poison were paraquat (39%), paracetamol (19%), organophosphate (16%), sedative – antidepressants (13%). Most of children were known sortly after poisoning. Most of them were suspected suicides, just one case weremalicious. There are usually several causes for suicide, mostly come from unresolved conflict at home (80%), or with friends (16%). The unintentional poisoning were usually younger than 5 years old. Multi-organ dysfunction organs including liver, kidney, lung, nervous system depend on cause of poison. Some of cases were managed inappropriate in the front-line hospital. 3 children were fatal in hospital, because of paraquat, organophosphate and Hapmisu poison (plant pest management product), 6 children with paraquat poison were discharge from hospital had renal failure.

Conclusion: In our study, all of fatal cases were paraquat poison or late hospitalized, because of suicides. Supporting suicide children shound intergrate of home, school and society.

Key words: Poison, children, paraquat, organophosphate, paracetamol.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF