Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN THỞ MÁY Ở TRẺ MẮC HỘI CHỨNG GUILLAIN – BARRÉ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Trọng Linh*, Lê Thị Khánh Vân**, Nguyễn Lê Trung Hiếu*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát các yếu tố liên quan suy hô hấp ở các bệnh nhi mắc hội chứng Guillain-Barré.

Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang, phân tích.

Kết quả: 96 trẻ em mắc hội chứng Guillain-Barré (GBS) từ năm 2008 đến năm 2017 được đưa vào nghiên cứu. Tuổi trung vị là 4,2 với ưu thế nam giới (66%). Mười bốn trẻ (14,58%) cần thở máy. Phân tích đa biến cho thấy khoảng thời gian ngắn (<7 ngày) từ khởi phát đến nhập viện (p <0,029), liệt hầu họng (p <0,009) và liệt hô hấp biểu hiện bằng viêm phổi-xẹp phổi lúc nhập viện (p <0,002) là các yếu tố liên quan độc lập thở máy.

Kết luận: Trẻ GBS nhập viện với các yếu tố nguy cơ cần được theo dõi thận trọng sinh hiệu, tình trạng hô hấp do nguy cơ cao phải thở máy.

Từ khóa: Hội chứng Guillain-Barré, thở máy.

ABSTRACT :

Objective: Investigation of related factors of respiratory failure in GBS children.

Method: Cross-section, analysis.

Results: 96 childrens with Guillain-Barré syndrome from 2008 to 2017 were included in the study. The median age was 4.2 years with a male predilection (66%). Fourteen children (14.58 %) required mechanical ventilation. Multivariate analysis revealed that shorter interval (<7 days) from onset to admission (p<0.029), glossopharyngeal and vagal nerve deficits (p<0.009) and respiratory paralysis manifested by pneumonia-atelectasis at the hospitalization (p<0.002) were independent related factors for mechanical ventilation.

Conclusions: GBS children who are hospitalized with risk factors should be carefully monitored for vital signs, respiratory status due to high risk of mechanical ventilation.

Key words: Guillain-Barré syndrome, mechanical ventilation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF