Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
NGUY CƠ HẠ PHOSPHOR MÁU Ở BỆNH NHI NẶNG NHẬP KHOA HỒI SỨC

Nguyễn Thị Thu Hậu*, Trần Thị Hoài Phương*, Lê Thị Kha Nguyên*, Nguyễn Hoàng Nhựt Hoa *, Huỳnh Thị Thu Quyên*, Nguyễn Hữu Lộc*, Nguyễn Hoàng Thanh Uyên*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát tỉ lệ hạ phosphor máu mới và các yếu tố nguy cơ của hạ phosphor máu ở bệnh nhi nặng trong 1 tuần điều trị đầu tiên tại hồi sức. Đo lường qua hệ số kết OR.

Phương pháp nghiên cứu: Bệnh chứng trong đoàn hệ.

Kết quả: Nghiên cứu thực hiện ở 297 bệnh nhi nhập ICU bệnh viện Nhi đồng 2, chưa bị giảm phosphor máu khi nhập khoa No. Tỉ lệ hạ phosphor máu mới ở giữa tuần điều trị đầu tiên trong hồi sức N3: 43,1% và cuối tuần đầu N7: 51,9%. Các yếu tố nguy cơ gây hạ phosphor máu gồm: giảm Kali máu nặng N3 (OR 9,25), có Hội chứng Nuôi ăn lại (OR 6,54), phải truyền Kali (OR 3,62), phải truyền magne (OR 3,35), phải truyền Canxi (OR 7,19), dùng vận mạch (OR 2,93), dùng lợi tiểu (OR 3,05), dùng antacid (OR 2,12), có sonde dạ dày dẫn lưu (OR 3,14), thở máy (OR 4,1), có nuôi tĩnh mạch ở N3 (OR 3,83) và N7 (OR 5,39). Các yếu tố làm giảm nguy cơ hạ phosphor máu bao gồm thời gian ăn uống kém trước vào khoa < 0,3 ngày (OR 0,95), nuôi đường tiêu hóa ở N3 (OR 0,31), N7 (OR 0,17), đáp ứng nhu cầu năng lượng N3 cơ bản và đã hiệu chỉnh hệ số stress chuyển hóa (OR 0,41), đáp ứng nhu cầu năng lượng N7 cơ bản (OR 0,17) và đã hiệu chỉnh hệ số stress chuyển hóa (OR 0,4).

Kết luận: Tình trạng hạ phosphor máu trong hồi sức nhi rất phổ biến, chủ yếu liên quan đến điều trị và hỗ trợ dinh dưỡng. Cần cảnh báo cho các bác sĩ điều trị về nguy cơ hạ phosphor máu cũng như chú ý thử, theo dõi và điều chỉnh phosphor cho bệnh nhân nặng. Cần bổ sung thuốc bù phosphor tĩnh mạch để điều trị bệnh nhân hạ phosphor máu nặng cũng như các chế phẩm bù phosphor máu khác vả tăng cường huấn luyện về phục hồi dinh dưỡng cho bệnh nhân nặng cho bác sĩ điều trị.

Từ khóa: Hypophosphatemia, hội chứng nuôi ăn lại, dinh dưỡng phục hồi chức năng, cực kỳ bệnh trẻ em.

ABSTRACT :

Objectives: To identify the new hypophosphatemia ratio and risk factors of hypophosphatemia in critically ill children of ICU in the first week. Measured by Odd Ratio.

Method: Case cohort.

Results: This study was conducted on 297 critically ill children admitted to ICU department in Children’s Hospital 2, absent from hypophosphatemia at admitted day D0. The new hypophosphatemia ratio at D3 was 41.3% and at D7 51.9%. The risk factors of hypophosphatemia were: severe hypokalemia at D3 (OR 9.25), Refeeding Syndrome (OR 6.54), PIV potassium supplement (OR 3.62), PIV magnesium supplement (OR 3.35), PIV calcium supplement (OR 7.19), vasopressure drugs (OR 2.93), antidiuretic drugs, (OR 3.05), antacid drugs (OR 2.12), nasogastric drainage (OR 3.14), mechanical ventilator (OR 4.1), parenteral nutrition support at D3 (OR 3.83) and D7 (OR 5.39). The support factors of hypophosphatemia were duration of low energy intake before admitting < 0.3 day (OR 0.95), enteral nutrition support at D3 (OR 0.31), D7 (OR 0.17), providing energy of BEE and adjusted BEE by stress factors at D3 (OR 0.41), providing energy of BEE at D7 (OR 0.17) and adjusted BEE by stress factors (OR 0.4).

Conclusions: Hypophosphatemia in PICU were common, mostly related to treatment and nutrition support. Physicals must be warned about the risks of hypophosphatemia and should have routine checking, following of phosphor level and appropriate supplying in critical patients. It is necessary to get PIV and other phosphate supplement product for severe hypophosphatemia cases and training more in nutritional rehabilitation and hypophosphatemia prevention in critically ill patients.

Keywords: hypophosphatemia, reseeding syndrome, nutrition rehabilitation, critically illness children

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF