Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP ẨN TINH HOÀN SANG BÊN ĐỐI DIỆN TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA

Nguyễn Thành Thắng*, Dương Văn Thông*, Nguyễn Đình Vương*, Mai Khắc Hà*, Đỗ Xuân Hoàng*, Nguyễn Ngọc Hiếu*

TÓM TẮT :

Tinh hoàn lạc chỗ sang bên đối diện là trường hợp hiếm gặp của tinh hoàn lạc chỗ, biểu hiện cả 2 tinh hoàn cùng di chuyển qua một bên ống bẹn. Hiện nay có khoảng hơn 100 trường hợp tinh hoàn lạc chỗ sang bên đối diện được thông báo trong các tài liệu y văn trên thế giới. Chúng tôi báo cáo trường hợp tinh hoàn lạc chỗ sang bên đối diện được tình cờ phát hiện khi phẫu thuật cho bệnh nhân bị thoát vị bẹn phải và không có tinh hoàn trong bìu trái.

Từ khóa: Tinh hoàn lạc chỗ

ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF