Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ QUÁ PHÁT CUỐN MŨI DƯỚI Ở TRẺ EM BẰNG COBLATION

Huỳnh Thị Mỹ Hiền*, Cao Minh Thức*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Quá phát cuốn mũi dưới là một trong những nguyên nhân gây nghẹt mũi thường gặp ở trẻ em. Có nhiều phương pháp phẫu thuật, trong đó Coblation gần đây cho thấy hiệu quả và an toàn. Tuy nhiên, các nghiên cứu đa số thực hiện ở người lớn. Điều này thúc đẩy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đánh giá hiệu quả điều trị quá phát cuốn mũi dưới ở trẻ em bằng Coblation.

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả phẫu thuật giảm thể tích cuốn mũi dưới quá phát bằng phương pháp Coblation.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả loạt ca trên 15 bệnh nhân ≥ 8 tuổi, nghẹt mũi do quá phát niêm mạc cuốn dưới không đáp ứng với nội khoa; được phẫu thuật làm giảm thể tích cuốn mũi dưới bằng phương pháp Coblation tại bệnh viện bệnh viện Nhi Đồng 2 từ 01/05/2017 đến 01/05/2018. Đánh giá hiệu quả dựa vào thang điểm đánh giá nghẹt mũi (NOSE), nội soi mũi trước và sau mổ 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng.

Kết quả: 15 bệnh nhân gồm 9 nam và 6 nữ. Tuổi trung bình 9 ± 1,14. Phẫu thuật không ghi nhận biến chứng chảy máu, ít đau, ít đóng vảy. Triệu chứng nghẹt mũi giảm 46,6% trong tuần đầu sau mổ và cải thiện đáng kể 86,6% sau mổ 3 tuần. Đầu cuốn mũi dưới thu nhỏ lại hơn so với trước khi mổ; sau 1 tháng và 3 tháng tỷ lệ này là 93%.

Kết luận: Phẫu thuật dưới niêm mạc cuốn mũi dưới bằng phương pháp Coblation là phương pháp phẫu thuật an toàn và hiệu quả trong điều trị nghẹt mũi mạn do quá phát cuốn mũi dưới.

Từ khóa: Quá phát cuốn mũi dưới, nghẹt mũi, Coblation.

ABSTRACT :

Background: Inferior turbinate hypertrophy is one of the common causes of nasal airway obstruction in children. Many techniques have been described in the past. Coblation has recently been shown to be safe and effective in volumetric tissue reduction of the turbinate in adults, but no report has been published about its use in children. We prospectively evaluated the safety and effectiveness of Coblation for the treatment of nasal obstruction caused by inferior turbinate hypertrophy in children.

Objectives: To evaluate the efficacy of inferior turbinate reduction using the Coblation.

Methods: A case series report on 15 patients, who suffer from nasal obstruction due to inferior turbinate hypertrophy refractory to medical therapy, were treated with submucosal turbinectomy from 01/05/2017 to 01/05/2018, at Children’s Hospital 2, HCM city. Nose scale, nasal endoscopy were used to assess postoperative outcomes after 1 week, 1 month and 3 months.

Results: 15 patients including 9 males and 6 females; mean age was 9 ± 1.14; no much bleeding; minimal pain; few crusts. At the 1-week follow-up, nasal obstruction decreased (46.6%) with a significant improvement (86.6%) after 3 months. There was a significant improvement in the total nasal volume and the anterior portion of inferior turbinate area 1 and 3 months after surgery (93%).

Conclusions: Submucosal reduction of inferior turbinate using the Coblation is a safe and effective procedure in treatment of chronic nasal obstruction due to inferior turbinate hypertrophy.

Key words: Inferior turbinate hypertrophy, nasal obstruction, Coblation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF