Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
CẮT THẬN MẤT CHỨC NĂNG Ở TRẺ EM BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI MỘT VẾT MỔ QUA RỐN VỚI DỤNG CỤ NỘI SOI THÔNG THƯỜNG

Trần Ngọc Sơn*, Nguyễn Thị Hồng Vân*, Trần Văn Quyết*, Hoàng Văn Bảo*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Báo cáo kỹ thuật và kết quả phẫu thuật nội soi một vết mổ qua rốn (PTNSMVMQR) bằng dụng cụ nội soi thông thường cắt thận mất chức năng ở trẻ em.

Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo ca bệnh. Trong phẫu thuật nội soi một vết mổ qua rốn, chúng tôi dùng 1 đường rạch da rốn 12-15 mm và đặt 2 trocar 5,5 mm, 1 trocar 3,5 mm ở các điểm khác nhau trong phạm vi 1 vểt mổ này. Các dụng cụ sử dụng là dụng cụ nội soi thẳng thông thường.

Kết quả: 3 bệnh nhân (BN) (2, 4, 8 tuổi) được chẩn đoán lần lượt là thận trái mất chức năng do hội chứng khúc nối bể thận niệu quản trái, thận trái giảm sinh kèm niệu quản trái lạc chỗ và thận trái đa nang. Các bệnh nhân này được phẫu thuật nội soi một vết mổ qua rốn với thời gian mổ là 100 phút, 60 phút và 110 phút. Không có biến chứng trong mổ, lượng máu mất trong mổ không đáng kể, không phải đặt thêm trocar hỗ trợ, không phải chuyển mổ mở. Các bệnh nhân hồi phục tốt, ăn sau mổ 1 ngày, xuất viện sau mổ 3 ngày. Thẩm mỹ sau mổ của các bệnh nhân là rất tốt, không còn nhìn thấy sẹo mổ.

Kết luận: Phẫu thuật nội soi một vết mổ qua rốn bằng dụng cụ nội soi thông thường cắt thận mất chức năng ở trẻ em là khả thi và an toàn với kết quả thẩm mỹ rất tốt.

Từ khoá: Thận mất chức năng, thận đa nang, phẫu thuật nội soi một vết mổ qua rốn, trẻ em.

ABSTRACT :

Objectives: To present our technique and results of transumbilical laparoendoscopic single site surgery (TULESS) for nephrectomy of nonfunctional kidney in children.

Methods: Case report for TULESS, a single 12-15 mm umbilical incision was made and 2 ports 5.5 mm, 1 port 3.5mm were placed in different points at the same incision. Conventional straight laparoscopic instruments were used.

Results: 3 patients (2, 4, 8 year-old) were diagnosed of nonfunctional left kidney for pyelo-ureteral junction obstruction, hypoplastic kidney with malpositioned uretero-vesical junction, multicystic kidney, respectively. These patients underwent TULESS with operative duration of 100, 60, 110 minutes respectively. There were no intraoperative or postoperative complications. The blood loss was minimal. There was no case of placement of an additional port or conversion to open surgery. All the patients recovered well, resumed oral feeding at POD 1 day and was discharged POD 3. Postoperative cosmesis was excellent as all patients were virtually scarless

Conclusions: TULESS with conventional laparoscopic instruments for nephrectomy of nonfunctional kidney in children is feasible, safe, with excellent cosmesis.

Keywords: Laparoscopic single site surgery, nonfunctional kidney, nephrectomy, children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF