Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
ỨNG DỤNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH HAI MỨC NĂNG LƯỢNG TRONG ĐÁNH GIÁ BỆNH GOUT TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Nguyễn Văn Khôi*, Lê Văn Phước**, Lê Hữu Hạnh Nhi**, Nguyễn Hữu Long***

TÓM TẮT :

ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF