Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
KẾT QUẢ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÈ ÉP CẦM MÁU CHỖ ĐÂM KIM ĐỘNG MẠCH ĐÙI BẰNG DỤNG CỤ NGO’S FEMORAL CLAMP

Ngô Minh Hùng*, Nguyễn Hồng Vũ**, Ngô Minh Thành***, Nguyễn Ngọc Toàn*, Nguyễn Thượng Nghĩa*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Đóng đường vào động mạch đùi là công đoạn cuối sau thủ thuật tim mạch can thiệp. Việc đè ép bằng tay được áp dụng rộng rãi do chi phí thấp nhưng tốn kém nhân lực có kinh nghiệm, việc đóng mạch bằng dụng cụ có nhiều điểm ưu việt, tuy nhiên, chi phí cao và không phải lúc nào cũng thực hiện thành công. Đóng mạch bằng cách đè ép bằng dụng cụ đã chứng minh hiệu quả, an toàn, tiết kiệm được nguồn nhân lực và đồng thời tiết kiệm chi phí.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá tính hiệu quả, an toàn và hiệu quả kinh tế y tế của dụng cụ Ngo’s Femoral Clamp (NFC).

Đối tượng và phương pháp: Ứng dụng dụng cụ tự chế NFC để đè ép chỗ đâm kim động mạch đùi có sheath từ 5 – 10Fr sau thủ thuật chẩn đoán và/ hoặc can thiệp cho tất cả các bệnh nhân tại khoa Tim mạch Can thiệp. Phương pháp nghiên cứu can thiệp, không có nhóm chứng.

Kết quả: Có 32 bệnh nhân đã được ứng dụng dụng cụ NFC để rút sheath động mạch đùi trong đó 15 bệnh nhân nam (46,9%) và 17 bệnh nhân nữ (53,1%). Tuổi trung bình là 61,91 ± 14,33 năm, 23 (71,9%) có tuổi từ 60 và người lớn tuổi nhất là 88. Chiều cao trung bình là 1,58 ± 0,05 m và cân nặng trung bình là 57,18 ± 9,45 kg với BMI là 22,61 ± 3,18 kg/m2. Tỉ lệ thành công thủ thuật là 100%. Không ghi nhận có bất cứ biến chứng tại chỗ đâm kim, biến chứng tưới máu chi cùng vùng hạ lưu vị trí đâm kim liên quan đến việc rút sheath bằng dụng cụ này. Bệnh nhân và nhân viên y tế đều cảm giác thỏa mái hơn việc đè ép bằng tay. Tiết kiệm triệt để nhân lực y tế và chi phí y tế khi so sánh với đè ép bằng tay hoặc đóng mạch bằng dụng cụ.

Kết luận: Đóng mạch bằng cách đè ép bằng dụng cụ NFC đã chứng minh hiệu quả, an toàn, tiết kiệm được nguồn nhân lực và đồng thời tiết kiệm chi phí. NFC cũng mang lại sự thỏa mái cho nhân viên y tế và bệnh nhân. Dụng cụ NFC nên được đánh giá thêm ở tất cả các nhóm bệnh nhân trước khi sử dụng rộng rãi trong thực hành lâm sàng.

Từ khóa: Động mạch đùi, ép bằng tay, đè ép cơ học.

ABSTRACT :

Background: Femoral artery closure is a final step of every interventional cardiology procedure. Manual compression performed by experienced medical staff is used worldwide because of lower cost comparing with closure devices. Mechanical compression (MC) have proved efficacy and safety and lower cost comparing with closure devices. MC also brings more comfortable for patients and less work for medical staff.

Objectives: To evaluate efficacy, safety and cost of the device which is named Ngo’s Femoral Clamp (NFC).

Methods: Applying the NFC for all patients who underwent the transfemoral diagnostic or interventional procedures at Department of Interventional Cardiology with femoral sheath size from 5 – 10Fr. This is an intervention study without controlled group (uncontrolled trial).

Results: Thirty-two patients were applied the NFC to remove femoral sheath, in which 53.1% of patients were female. Average age was 61.91 ± 14.33 years, 23 patients (71.9%) were over 60 years of age (maximum was 88 yrs). Average height, weight and BMI were respectively 1.58 ± 0.05 m; 57.18 ± 9.45 kg and 22.61 ± 3.18 kg/m2. Success rate was 100%. There were no complications relating to puncture site or distal perfusion of the leg. By applying the NFC, both patients and medical staff were comfortable comparing with manual compression. Besides NFC brought less work for staff and also lower cost for patients comparing with closure devices or manual compression.

Conclusions: Mechanical compression with NFC device proved efficacy, safety, lower cost for patients and less medical work for staff. NFC also brought comfort for patients and medical staff. The NFC device should be evaluated more in all populations before routinely applying in clinical practice.

Keywords: Femoral artery; Manual compression; Mechanical compression.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF