Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂNĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 NHẬP VIỆN

Lưu Ngân Tâm*, Đoàn Quyết Thắng**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Bệnh đái tháo đường típ 2 thường xảy ra ở người thừa cân, béo phì. Tuy nhiên, suy dinh dưỡng (TTDD) dễ xảy ra ở những bệnh nhân mắc bệnh lâu năm, kiểm soát bệnh không tốt, đặc biệt ở những bệnh nhân phải nhập viện nhiều lần vì biến chứng của bệnh. Vì lẽ đó nghiên cứu đã được tiến hành

Mục tiêu: 1. Xác định tỷ lệ và mức độ suy dinh dưỡng theo ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 theo chỉ số nhân trắc, SGA và sức co bóp cơ bàn tay; 2. Xác định mối liên quan giữa tình trạng theo SGA với thời gian mắc bệnh ĐTĐ típ 2, thời gian nằm viện ở bệnh nhân ĐTĐ típ 2.

Phương pháp: nghiên cứu cắt ngang mô tả, cỡ mẫu được tính theo công thức. Quần thể bệnh nhân được chẩn đoán đái tháo đường típ 2, nhập vào khoa Nội tiết bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2016, với tiêu chuẩn nghiên cứu. Dữ liệu thu thập dựa trên hành chính, tình trạng bệnh lý lúc nhập viện, số năm mắc bệnh ĐTĐ, tình trạng dinh dưỡng theo nhân trắc, đánh giá TTDD tổng thể (SGA-Subjective Global Assessment) và sức co bóp cơ bàn tay bằng bảng thu thập.

Kết quả: Có 115 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn nghiên cứu. Tỉ lệ % nam và nữ lần lượt là 35,7% và 64,3%, độ tuổi dưới 60 chiếm 45,2%, trên 60 là 54,8%. Thời gian mắc bệnh trung bình 7,28 ± 6,15 năm. Cân nặng trung bình 54 ± 8,33kg; BMI 21,08 ± 2,93kg/m2. Tỉ lệ suy dinh dưỡng theo từng phương pháp đánh giá là 17,4% theo BMI, 65,2% theo chu vi giữa vòng cánh tay (MAC); 71,3% theo nếp gấp da vùng cơ tam đầu (TSF); 40% theo diện tích cơ cánh tay (AMA); 66,1% theo SGA và 68,7% theo sức co bóp bàn tay. Không tìm thấy sự liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng với số năm mắc bệnh ĐTĐ típ 2, nhưng liên quan với số ngày nằm viện {p = 0,03; ĐTC -6,06 – (-0,82)}.

Kết luận: Tỉ lệ suy dinh dưỡng từ 40% đến 71,3% tùy phương pháp đánh giá. Không tìm thấy mối liên quan giữa SGA với thời gian mắc bệnh đái tháo đường và có sự liên quan ý nghĩa thống kê với thời gian nằm viện.

Từ khóa: Suy dinh dưỡng, đái tháo đường típ 2.

ABSTRACT :

Backgrounds: Diabetes types 2 usually occurs in overweight, obese people. However, malnutrition occurs considerably in patients with long-term illness, not well controlled disease, especially in patients hospitalized repeatedly due to acute complications. Malnutrition is related to the adverse outcome in hospitalization. That is the reason why this research was conducted.

Objectives: 1. To determine the prevalence and extent of malnutrition assessed by anthropometry, SGA and hand strength in type 2 diabetic patients. 2.To determine the relationship between SGA and number of years with diabetes, length of hospital stay in type 2 diabetic patients.

Methods: An across-sectional study, sample size is calculated by the formula. The population of patients with type 2 diabetes were admitted to the Endocrinology Department in Cho Ray Hospital from January 2016 to June 2016 and elected by study criteria’s. Data was conducted by medical condition, number of years with diabetes, nutritional status according to anthropometry, SGA (Subjective Global Assessment) and hand grip strength.

Results: 115 patients were included in this research. The percentage of men and women was 35.7% and 64.3%, respectively. The age was accounted for 45.2% with under 60 years old and 54.8%. with over 60%. Mean of year with diabetes was 7.28 ± 6.15 years. Average of body weight was 54 ± 8.33 kg; BMI 21.08 ± 2.93 kg/ m2. The prevalence of malnutrition in type 2 diabetic patients were 17.1% BMI, 65.2% MAC, 71.3% TSF, 40% AMA, 66.1% SGA and 68.7% hand strength, respectively. The average length of hospital stay was 10.96 ± 7.63 days. There was a significant association between SGA and length of hospital stay (p = 0.03; CI - 6.06 (-0.82)), although the extent of malnutrition was not significantly related to the number of years with diabetes.

Conclusions: Malnutrition prevalence was 40% to 71.3% depend on assessing tool. There was a significant association between SGA and length of hospital stay (p = 0.03), but the extent of malnutrition was not significantly related to the number of years with diabetes.

Key words: Malnutrition, diabetes types 2.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF