Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 6
KHẢO SÁT KIẾN THỨC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TUYẾN TRƯỚC VỀ NẸP CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG CỔ TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ CHỈ ĐỊNH

Trịnh Nguyễn Hoài Đức*, Trần Đắc Nguyên Anh*, Nguyễn Thị Chinh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ nhân viên y tế (NVYT) chuyển viện có kiến thức về chỉ định, cách thực hiện cố định cột sống cổ và theo dõi bệnh nhi chấn thương nghi ngờ có tổn thương cột sống cổ.

Phuơng pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả có phân tích trên 198 NVYT tham gia chuyển viện đến khoa Cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 2 từ 07/2016 đến 06/2017.

Kết quả: Chúng tôi khảo sát được 198 nhân viên y tế chuyển bệnh đến khoa Cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 2, trong đó có 63% NVYT nẹp cố định cột sống cổ ở bệnh nhân nghi ngờ chấn thương cột sống cổ. 46% NVYT chọn nẹp cổ phù hợp. 42% NVYT biết cách nẹp cố định đúng cách. 90% NVYT biết cần giữ đầu cố định khi di chuyển bệnh nhân có chấn thương cột sống cổ nhưng chỉ có 52% thực hiện đúng khi cần hồi sức ngưng tim ngưng thở ở nhóm bệnh nhân này. 78% NVYT biết cách theo dõi tri giác, hô hấp, tuần hoàn bệnh nhân trong lúc chuyển viện. Hơn ½ NVYT chuyển bệnh không biết các dấu hiệu gợi ý bệnh nhân có chấn thương cột sống cổ. 75% NVYT không biết rằng chấn thương cột sống cổ gây tử vong. Chỉ 64% NVYT biết rằng chấn thương cột sống cổ gây liệt toàn thân.

Kết luận: Chấn thương cột sống cổ là chấn thương nặng, nguy hiểm và cần được xử lý đúng cách để hạn chế biến chứng mà nó đem lại. Tuy nhiên, tỉ lệ NVYT có kiến thức đúng về vấn đề này còn thấp.

Từ khóa: Cố định cột sống cổ.

ABSTRACT :

Objectives: To determine the proportion of patient-transfer personnel with proper knowledge on indications and techniques of cervical spinal immobilization and monitoring pediatric patients suspected of cervical spinal injuries.

Methods: Descriptive cross-sectional study. Data was collected from 198 medical workers transferring patients to the Emergency Department, Children’s Hospital 2 from July 2016 to June 2017.

Results: 63% of study participants performed spinal immobilization on patients suspected of cervical spinal injuries. 46% of them chose suitable cervical collar types. 42% of them applied appropriate immobilization techniques. 90% knew that head immobilization should be applied on patients with cervical spinal injuries during transport, but only 52% of them performed cardiopulmonary resuscitation techniques properly. 78% of participants knew how to provide respiratory, cardiac and mental status monitoring for patients during transport. More than half of participants had little knowledge on suggestive signs of cervical spinal injuries. 75% of medical workers failed to realize that cervical spinal injuries are fatal, and only 64% of them knew that cervical spinal injuries may result in quadriplegia.

Conclusions: Cervical spinal injuries are severe and dangerous conditions requiring proper management to prevent possible complications. However, there were still a low proportion of patient-transfer personnel with appropriate knowledge of these issues.

Keywords: Cervical spinal injuries.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF