Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 6
CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ, THỪA THIÊN HUẾ

Mai Bá Hải*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát các yếu tố tiên lượng chất lượng giấc ngủ ở bệnh nhân sau phẫu thuật chấn thương chỉnh hình.

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu mô tả tiên lượng với kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên. Phân tích số liệu bằng phương pháp thống kê mô tả và phân tích hồi quy tương quan tuyến tính đa biến chuẩn.

Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng giấc ngủ của bệnh nhân ngày thứ 2 sau mổ ở mức độ trung bình (M = 83,24, SD = + 15,17). Kết quả phân tích hồi quy tương quan tuyến tính đa biến chuẩn cho thấy các yếu tố đau sau mổ, mức độ mệt mỏi, mức độ lo lắng, và yếu tố ảnh hưởng từ môi trường chăm sóc có thể tiên lượng 59,4% về chất lượng giấc ngủ của bệnh nhânngày thứ 2 sau phẫu thuật chấn thương chỉnh hình (R2 = 0,59, F (4, 77) = 28,22, p < 0,001), trong đó yếu tố tác động từ môi trường chăm sóc là yếu tố tiên lượng tốt nhất đối với chất lượng giấc ngủ (β = -0,35, p < 0,001).

Kết luận: Từ kết quả nghiên cứu trên, cung cấp cho điều dưỡng hiểu rõ hơn về bản chất của chất lượng giấc ngủ, cũng như các yếu tố tiên lượng đến chất lượng giấc ngủ ở bệnh nhân sau phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, điều này giúp điều dưỡng có các can thiệp kịp thời, chính xác để giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ cho bệnh nhân, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và rút ngắn thời gian nằm viện.

Từ khóa: Chất lượng giấc ngủ, tiên lượng, các yếu tố ảnh hưởng, phẫu thuật xương đùi.

ABSTRACT :

Objectives: To examine the factors that predicts quality of sleep among patients after receiving major orthopedic surgery in Vietnam.

Methods: The simple random technique was used to recruit 82 patients who were received major orthopedic surgery at Traumatology-Orthopedic department in Hue University Hospital, Vietnam. Data were analyzed by using descriptive statistic and multiple regression analysis.

Results: The results indicated that mean score of quality of sleep was at a moderate level (M = 83.24, SD = + 15.17) during the second postoperative night. The standard multiple regression analysis revealed that postoperative pain, fatigue, anxiety, and disturbances from environment of care could explain 59.4% of variance of quality of sleep (R2 = 0.594, F (4,77) = 28.22, p < 0.001). The best predictor of quality of sleep was disturbances from environment of care (β = -0.35, p < 0.001).

Conclusions: These findings provide a better understanding of quality of sleep. Moreover, nursing care for patients in postoperative period should manage influencing factors in order to promote patient’s sleep quality.

Key works: Quality of sleep, predictors, influencing factors, major orthopedic surgery, Vietnam.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF