Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
TỶ LỆ NHIỄM STAPHYLOCOCCUS AUREUS TRÊN CÁC CẦU KHUẨN GRAM DƯƠNG VÀ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN NÀY TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ THÁNG 01/2013 ĐẾN THÁNG 12/2015

Trần Thị Thanh Nga*, Trương Thiên Phú*, Mai Nguyệt Thu Hồng**, Lục Thị Vân Bích**, Nguyễn Văn Khôi***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Staphylococcus aureus là tác nhân vi sinh nguy hiểm gây nhiễm trùng huyết, bệnh lý van tim, du khuẩn huyết, nhiễm trùng hậu phẫu, viêm phổi, nhiễm trùng liên quan đến vật liệu giả như khớp giả, ghép mạch máu. Một vấn đề nguy hiểm là sự xuất hiện S. aureus đề kháng methicillin - methicillin-resistant S. aureus (MRSA), đề kháng với khá nhiều kháng sinh. Do đó, nghiên cứu này đã khảo sát tỷ lệ nhiễm và tính đề kháng kháng sinh của S. aureus trên bệnh phẩm nhiễm cầu khuẩn Gram dương để góp thêm phần tài liệu cho các nghiên cứu về nhiễm khuẩn và kháng thuốc.

Mục tiêu: Khảo sát tỷ lệ nhiễm và sự đề kháng kháng sinh của Staphylococcus aureus trên cầu khuẩn Gram dương từ 01/2013 - 12/2015 tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Phương pháp: mô tả cắt ngang trên bệnh phẩm nhiễm cầu khuẩn Gram dương tại bệnh viện Chợ Rẫy từ 01/2013-12/2015. Kỹ thuật vi sinh theo thường quy kỹ thuật tại Khoa Vi Sinh Bệnh viện Chợ Rẫy.

Kết quả: Trong 5.039 bệnh phẩm nhiễm cầu khuẩn Gram dương từ 01/2013 đến 12/2015, 61,34% là Staphylococcus aureus. Vi khuẩn này đề kháng mạnh với aminoglycoside, cephalosporin thế hệ 2, quinolone, macrolide và đã xuất hiện Staphylococcus aureus kháng vancomycin.

Kết luận: Trên các bệnh phẩm nhiễm cầu khuẩn Gram dương, vi sinh vật thường gây nhiễm khuẩn trên bệnh nhân là S. aureus. Vi khuẩn đề kháng mạnh với nhiều kháng sinh thế hệ mới và đã xuất hiện S. aureus kháng vancomycin.

Đề nghị: Phát hiện tính kháng thuốc của vi khuẩn cũng như tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị kháng sinh trên lâm sàng để có thể hạn chế phần nào khả năng kháng thuốc của vi khuẩn.

Từ khóa: Staphylococcus aureus, Antibiotic resistance, vancomycin resistance

ABSTRACT :

Background: Staphylococcus aureus is an important cause of sepsis, heart valve damage, bacteremia, post-operation infection, pneumoniae and infection associated with other types of prosthetic material such as prosthetic joints, vascular grafts. The dangerous matter in contemporary laboratories is the emergence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolates that can be confirmed as multidrug resistance species. Therefore, the study has been carried out and we expected that the output partly contributes to the understanding on infectious disease and antibiotic resistance of this disease.

Objectives: To observe the ratio of S. aureus and their antibiotic resistance among Gram positive-cocci infection from human clinical specimens in Cho Ray hospital from January, 2013 to December, 2015.

Methods: Cross - sectional descriptive study in Gram positive-cocci isolated from human clinical specimens in Cho Ray hospital from January, 2013 to December, 2014. Microbiology technique followed the guideline of Microbiology department of Cho Ray hospital.

Result: Of 5039 specimens from January 2013 to December 2015, S. aureus was the major species detected 61.34%. The bacteria had strongly resistance to antibiotics as aminoglycoside, cephalosporin 2 (second generation), quinolone, macrolide, and particularly, there have been the presence of S. aureus that containing the vancomycin resistance phenotype.

Conclusion: The major microorganism causing infectious diseases was S. aureus and some strains of S. aureus began to have the resistance to vancomycin and teicoplanin.

Suggestion: Detecting the antibiotic resistance of S. aureus and complying strictly the regime antibiotic in clinic for restriction the antibiotic resistance of bacteria.

Key words: Staphylococcus aureus, Antibiotic resistance, vancomycin resistance

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF