Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN ĐỂ HỞ XƯƠNG ỨC SAU PHẪU THUẬT TIM TẠI ĐƠN VỊ HỒI SỨC TIM BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Nguyễn Văn Lộc*, Tăng Chí Thượng**, Vũ Thị Thu Hà*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm dịch tể, lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị và các yếu tố liên quan của những bệnh nhân để hở xương ức sau phẫu thuật tim tại đơn vị hồi sức tim bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 2 năm 2010 đến tháng 3 năm 2017.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: Tỉ lệ để hở xương ức là 5,2%. Trong 53 bệnh nhân được khảo sát, tuổi trung vị là 16 (2 – 296) ngày, cân nặng trung vị là 3,9 (3,4 – 5,2) kg và thời gian để hở xương ức trung bình là 3,4 ngày. Chỉ định để hở xương ức chủ yếu do giảm cung lượng tim (26,4%). Tỉ lệ tử vong là 20,8%. Tỉ lệ nhiễm khuẩn huyết hậu phẫu là 30,2%. Các yếu tố nguy cơ của để hở xương ức bao gồm: nhiễm trùng trước phẫu thuật, chảy máu sau phẫu thuật cần cầm máu từ trên 2 lần, tình trạng toan máu nặng, tăng lactate máu ˃ 4 mmol/l, troponin I ˃ 35 ng/ml trước và sau để hở xương ức.

Kết luận: Nghiên cứu của chúng tôi gợi ý để hở xương ức là một phương pháp hỗ trợ hiệu quả bệnh nhân phẫu thuật tim hở phức tạp, có tình trạng huyết động, hô hấp không ổn định trong giai đoạn hậu phẫu sớm. Tuy nhiên, tỉ lệ nhiễm trùng hậu phẫu còn cao cần được kiểm soát.

Từ khóa: Để hở xương ức, phẫu thuật tim hở.

ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF