Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
KẾT CỤC THAI KỲ Ở NHỮNG THAI PHỤ ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN NHAU CÀI RĂNG LƯỢC BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Bùi Thị Phương Nga*, Phạm Ngọc Quốc Duy**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề:Nhau cài răng lược (NCRL) là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong mẹ do mất máu khối lượng lớn. Phát hiện sớm những trường hợp nhau cài răng lược bằng siêu âm Doppler sẽ giúp chúng ta quản lý tốt thai kỳ, chuẩn bị tốt cho cuộc mổ nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho cả mẹ và con.

Mục tiêu nghiên cứu: khảo sát các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết cục mẹ con trên thai phụ có chẩn đoán NCRL và xác định tỷ lệ phù hợp chẩn đoán NCRL giữa siêu âm Doppler, kết quả thực tế trong phẫu thuật và giải phẫu bệnh.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả dọc tiến cứu, trên 59 thai phụ được chẩn đoán nhau cài răng lược bằng siêu âm Doppler được phẫu thuật từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2016.

Kết quả: Gía trị dự báo dương tính của siêu âm so với lâm sàng là 89,8% và chẩn đoán dương giả trên siêu âm so với lâm sàng là 10,2%. Gía trị dự báo dương tính của lâm sàng so với giải phẫu bệnh là 100%. Tỷ lệ thai kỳ không triệu chứng 39%, ra huyết âm đạo 64,4%. Mất máu trong phẫu thuật > 500ml chiếm 88,1%, tai biến thủng bàng quang 16,9%, băng huyết hậu phẫu là 5,1%. Yếu tố làm tăng biến chứng mất máu lượng nhiều ở mẹ là bảo tồn tử cung trên thể nhau cài răng lược Increta (OR* = 37,64; 95% CI: 2,32-610,6) và tỷ lệ bảo tồn thất bại là 14,3%. Tử vong con chiếm tỷ lệ 13,6% do thai < 25 tuần và suy hô hấp chiếm 23,7%.

Kết luận: Siêu âm Doppler có giá trị cao trong chẩn đoán phân loại nhau cài răng lược giúp cho việc quản lý và xử trí nhau cài răng được hoàn thiện hơn nhằm giảm tai biến cho cả thai phụ và thai nhi. Nên cân nhắc chỉ định bảo tồn tử cung trong trường hợp NCRL thể Increta.

Từ khóa: nhau cài răng lược, siêu âm.

ABSTRACT :

Background: Placenta accreta is the most leading cause of maternal death because of massive blood loss. Early detection of these conditions by Doppler ultrasonography will help to manage pregnancies, to prepare for surgery and improve the quality of treatment for both mother and child.

Objectives: To investigate the clinical, subclinical and outcomes of pregnancies with placenta accreta and to determine the correspondence of diagnosis by Doppler ultrasonography, post - surgery and pathology result.

Methods: A prospective, descriptive study was surveyed in 59 women who were diagnosed with placenta accreta by Doppler ultrasonography indicated surgery from January 2016 to June 2016.

Results: The positive predictive value of ultrasonography compared to clinical was 89.8% and false positives value of ultrasound versus clinical was 10.2%. Clinical positive predictive value compared with pathology was 100%. Symptoms of pregnancy with placenta accrete included asymptomatic (39%), vaginal bleeding (64.4%), blood loss > 500ml in surgery (88.1%), complication of bladder rupture (16.9%), postoperative hemorrhage (5.1%). A conservative management with preservation of the uterus increased the complication of maternal blood loss (OR: 37.64; 95% CI: 2.32-610.6) and failure rate of this method was 14.3%. Fetus mortality was 13.6% due to pregnancy < 25 weeks and respiratory distress was 23.7%.

Conclusions: Doppler ultrasonography was a valuable method for diagnosis and classifying placenta accreta, which helped to improve management and treatment of placenta accreta and reducing the complications for both pregnant and fetus. It was advised to consider conservative management in cases with placenta accreta.

Key words: placenta accreta, placenta increta, placenta percreta, ultrasound.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF