Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CÔNG TÁC THÔNG TIN THUỐC TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 11 TRONG NĂM 2017

Đào Duy Kim Ngà*, Nguyễn Tấn Phong*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề và mục tiêu: Từ khi thông tư 31/2012/TT-BYT về hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện trong đó có nội dung liên quan đến thông tin thuốc, được ban hành, Khoa dược Bệnh viện quận 11 đã triển khai hầu hết các hoạt động thông tin thuốc nhưng chủ yếu là mảng tư vấn bệnh nhân sử dụng thuốc nội ngoại trú và thực hiện thông tin thuốc theo quy định vào mỗi tháng. Trong năm 2017, cùng với sự phát triển của hoạt động dược lâm sàng bệnh viện trong cả nước, Khoa dược bệnh viện quận 11 đã mạnh dạn triển khai hai hình thức thông tin thuốc mới và chuyên sâu về lâm sàng tại các Khoa nội trú có lưu bệnh giúp nâng cao hiệu quả trong công tác điều trị bệnh và đặc biệt là nhằm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả. Thêm nữa, với mục tiêu tiến tới xây dựng mô hình kiểu mẫu trong hoạt động thông tin thuốc tại bệnh viện cùng tuyến.

Phương pháp: Nghiên cứu quan sát, tiến hành thu thập và cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động sử dụng thuốc thông qua hai hình thức đó là phiếu thông tin thuốc và phiếu xem xét sử dụng thuốc tại 6 khoa lâm sàng ở Bệnh viện quận 11.

Kết quả: Sau 6 tháng triển khai đã thu thập được 38 phiếu thông tin thuốc và 50 phiếu xem xét sử dụng thuốc. Phần lớn các phiếu đều nhận được sự đồng ý của các bác sĩ điều trị (68,4%), có 5 ca can thiệp dược trực tiếp (10%), 6 ca can thiệp dược hồi cứu (12%).

Kết luận: Tuy mới bước đầu triển khai hai hình thức thông tin thuốc mới, nhưng từ các hoạt động và kết quả thực tế cho thấy hai hình thức trên hết sức cần thiết, nhận được sự đồng tình và ủng hộ của các bác sĩ cũng như nhân viên y tế trong bệnh viện như điều dưỡng, kỹ thuật viên ... Từ đó cũng cho thấy người dược sĩ dược lâm sàng đã có đóng góp đáng kể trong hoạt động chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh, hỗ trợ việc xây dựng công tác dược bệnh viện với quy mô mang tầm chuyên sâu về lâm sàng hơn.

Từ khóa: Phiếu thông tin thuốc, phiếu xem xét sử dụng thuốc

ABSTRACT :

Objectives: Since the introduction of Circular No. 31/2012/TT-BYT on guidelines for clinical pharmacy practice, the pharmacy department at the Hospital of District 11 has built a practice model of clinical practice. This study aimed to describe drug information activities and medication review at the hospital.

Methods: Unit of Clinical Pharmacy consists of 4 clinical pharmacists who work at six clinical department practices. They received passively drug information questions from health care providers and answered to them and conducted medication review of patient cases according to the Vi-Med® form.

Results: After 6 months of implementation, clinical pharmacists answered 38 drug information questions and conducted medications review of 50 patient cases. The majority of the drug information questions were formed doctors (68,4%). Of 50 medication review cases, 28,2% were from internal department, 33,3% drug-related problems were related to dosage wrong and proposed 15 interventions of drug change.

Conclusion: Although the drug information and medication review have been initially introduced in the hospital, the results show that these activities are very necessary and have received the support of health care providers. It has also been shown that clinical pharmacists have made significant contributions to quality of health care.

Key words: drug information, medication review, clinical practice

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF