Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐƯỜNG HUYẾT SAU ĂN TRÊN NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CỦA BÀI THUỐC NAM SƯU TẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Nguyễn Văn Đàn*, Nguyễn Thị Nguyên Sinh*, Bùi Chí Bảo*, Trịnh Thị Diệu Thường*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu: Đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2 là một bệnh mạn tính không lây có tốc độ phát triển rất nhanh ở nhiều nước trên thế giới. Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh tăng glucose máu sau ăn là một yếu tố nguy cơ cao đối với các biến chứng mạch máu lớn (như bệnh mạch vành, bệnh mạch máu não, bệnh động mạch ngoại vi), biến chứng vi mạch (thận, võng mạc, thần kinh) cũng như góp phần khó kiểm soát HbA1c đạt mục tiêu điều trị dù đường huyết đói kiểm soát được trong giới hạn bình thường. Sau khi thu thập thực tế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, các dược liệu của bài thuốc được kiểm tra lý, hóa tính, nghiên cứu độc tính trên chuột, tế bào người. Kết quả cho thấy chưa có ghi nhận độc tính, đồng thời trong thử nghiệm tác dụng dược lý, bài thuốc cho thấy hiệu quả hạ đường huyết tốt trên chuột. Từ đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu bước đầu đánh giá hiệu quả kiểm soát glucose máu sau ăn tức thời trên người bệnh đái tháo đường týp 2 của bài thuốc gồm lá cây Mật gấu (Vernonia amygdalina). Qua đề tài này giúp củng cố thêm các bằng chứng khoa học cho việc triển khai các giai đoạn nghiên cứu tiếp theo khi sử dụng lâu dài bài thuốc trong hỗ trợ điều trị bệnh ĐTĐ týp 2, giúp kiểm soát bệnh và các biến chứng.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 41 người bệnh đái tháo đường týp 2 (13 nam, 28 nữ) thỏa tiêu chuẩn chọn. Từng đối tượng được thực hiện khảo sát đường huyết sau ăn với bữa ăn định chuẩn trong hai ngày liên tiếp, ngày chứng uống nước lọc và ngày uống cao thuốc. Lấy máu đầu ngón tay thử đường huyết sau ăn tại các thời điểm 15, 30, 60, 90 và 120 phút. Sử dụng phép kiểm thống kê bắt cặp để so sánh đường huyết sau ăn giữa các thời điểm trong hai ngày thử nghiệm. Giá trị tổng tích lũy của tăng lượng đường huyết sau ăn được ước tính bằng cách tính diện tích dưới đường cong (AUC- area under curve).

Kết quả: So sánh đường huyết giữa các thời điểm, đường huyết sau ăn ngày uống thuốc ghi nhận đường huyết giảm khác biệt có ý nghĩa thống kê từ sau 30 phút, và giữ được tác dụng giảm liên tục tại thời điểm 60 phút, 90 phút và 120 phút so với ngày chứng (p<0,05). Giá trị tổng tích lũy của tăng đường huyết sau ăn được ước tính bằng cách tính diện tích dưới đường cong (AUC) trong toàn thời gian thử nghiệm 120 phút ngày thử cao thuốc thấp hơn; 261,06 ± 90,29 so với 335,49 ± 103,23 (ngày chứng), giá trị giảm là 74,43±109,52.

Kết luận: Bước đầu đánh giá cao lỏng chiết nước từ lá cây mật gấu có tác dụng giảm đường huyết sau ăn trên người bệnh đái tháo đường týp 2 nhưng không gây hạ đường huyết trầm trọng.

Từ khóa: lá cây mật gấu, đường huyết sau ăn, diện tích dưới đường cong (AUC).

ABSTRACT :

Background and objectives: Type 2 diabetes is a non-contagious chronic disease that develops rapidly in many countries around the world. Additionally, postprandial hyperglycemia is also a high-risk factor for major vascular complications, microvascular complications as well as contributes to the difficulty in controlling HbA1c to achieve therapeutic targets despite the normal range of fasting blood glucose levels. Traditional herbal medicines have been used for a long time to reduce the glucose level, and many controlled trials have been done to investigate their efficacy. We conduct this study with the aim of initially evaluating the effect of Vernonia amygdalina extracted method obtained from local Soc Trang province on immediate controlling postprandial blood glucose level in patients with type 2 diabetes.

Methods: The quality of trials was evaluated using the parameters of randomization. 41 patients with diabetes 2 (13 males, 28 females) met the inclusion criteria. Each invidual patient tested blood sugar levels after assigned-meal for two days, one day for drinking water (control) and one for taking the drug (day of treatment). The blood was collected at the range of time after eating (15, 30, 60, 90 and 120 minutes). The cumulative total value was calculated to compare blood glucose levels after eating periods within two days of testing. The total value of the increase of the blood level after having meal was estimated by calculating the area under the curve (AUC).

Results : In comparison to the blood glucose levels on the control day, the postprandial blood glucose concentration after a day of treatment decreased significantly after 30 minutes, and kept continuously decline at 60 minutes, 90 minutes and 120 minutes (p <0.05). The cumulative total value of postprandial hyperglycemia which was estimated by calculating the AUC for the full 120 minutes of the day of taking drug was lower; 261.06 ± 90.29 compared to 335.49 ± 103.23 (day of control), decreasing 74.43 ± 109.52.

Conclusion: The initial evaluation of intervention by leaves of Vernonia amygdalina significantly reduce postprandial blood glucose in patients with type 2 diabetes but do not show any adverse effects from hypoglycemia. Further study should be carefully interpreted by increasing sample size and high quality trials.

Keywords: Vernonia amygdalina, postprandial blood glucose concentration, area-under-curve (AUC) values. 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF