Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ TẮC TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2016-2018

Trần Văn Dễ*, Nguyễn Quốc Huy*, Trần Việt Hoàng**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, và đánh giá kết quả điều trị teo và hẹp tá tràng ở trẻ em.

Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả: Trong 25 tháng (1/2016 – 5/2018), có 11 trường hợp tắc tá tràng được phẫu thuật tại bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ. Tuổi nhỏ nhất là 1 ngày và lớn nhất là 15 ngày tuổi, trung vị là 4 ngày, có 5 nữ và 6 nam. Cân nặng lúc sanh trung bình là 2872 ± 460 gram (nhỏ nhất 2100 gram, lớn nhất là 3500 gram). 6/11 trường hợp có dấu hiệu gợi ý trước sanh và đề nghị theo dõi. 1 trường hợp có hội chứng Down, 2 dị tật tim và 1 đa dị tật. 100% bệnh nhi có ói dịch mật và đặc biệt có 3 trường hợp nhập viện vì viêm phổi hít. 63,6% có hình ảnh bóng đôi điển hình và không có hơi ở ruột. Thời gian cho ăn đường tiêu hóa hoàn toàn là 6,7 ± 1,4 ngày sau mổ, thời gian nằm viện 15,2 ± 2,4 ngày. Không có trường hợp tử vong, có 2/11 (18,2%) trường hợp nhiễm khuẩn vết mổ.

Kết luận: Tắc tá tràng có thể chẩn đoán trước sanh. Kết quả điều trị tắc tá tràng của chúng tôi tốt nhưng theo đa số nghiên cứu tỷ lệ tử vong còn cao phụ thuộc vào trẻ đủ hay thiếu tháng và dị tật kèm theo.

Từ khóa: Teo và hẹp tá tràng.

ABSTRACT :

Objectives: To describe the clinical, paraclinical feature and results of duodenal atresia treatment in children.

Methods: Cross sectional descriptive study.

Results: From January- 2016 to May-2018, we recorded 11 cases of duodenal obstruction that were received operation treatment in Can Tho Children Hospital. There were 6 males and 5 females and the youngest was 1 day old and oldest was 30 months. Mean birth weight was 2872 ± 460 gram (min 2100 gram, max 3500 gram). 6 per 11 cases were proposed follow-up because of suggestion factors. 1 case with L – Down syndrome, 2 heart defect and 1 multi malformation. Billious vomiting was in 100 percent of patients and 3 cases admitted in our department from another hospital because of aspiration pneumonia. Double - bubble sign without gas in small intestinepresented in 63.6 percent of patients. Totally oral feeding meaning time was 6.7 ± 1.4 days and hospital stay was 15.2 ± 2.4 days. Mortality rate was zero and 2 cases (18.2 percentage) had surgical site infection.

Conclusions: Duodenal obstruction can be diagnosed prenatal period. Our results is good but others studies show the mortality rate is still high and it depend on full term or not and birth defects.

Keywords: Duodenal atresia treatment in children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF