Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
PHẪU THUẬT CẮT TOÀN BỘ U NGUYÊN BÀO THẦN KINH SAU PHÚC MẠC BAO QUANH CÁC MẠCH MÁU LỚN

Trần Ngọc Sơn*, Dương Văn Mai*

TÓM TẮT :

Mục đích: Báo cáo 2 bệnh nhân được phẫu thuật thành công cắt toàn bộ u nguyên bào thần kinh (UNBTK) sau phúc mạc bao quanh các mạch máu lớn.

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu báo cáo 2 ca bệnh.

Kết quả: Có 01 trẻ gái 3 tuổi và 1 trẻ trai 5 tuổi và với chẩn đoán u nguyên bào thần kinh đã được điều trị hóa chất và được chỉ định điều trị phẫu thuật. Hình ảnh CT cho thấy khối u bao quanh động mạch chủ bụng, động mạch thân tạng, động mạch mạc treo tràng trên, động mạch thận 2 bên; 1 phần tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch thận 2 bên ở cả 2 bệnh nhân. Cả 2 bệnh nhân dã được phẫu thuật bộc lộ, tách các mạch máu khỏi u và cắt hết toàn bộ khối u. Không có tai biến trog mổ. Thời gian mổ là 7- 8 giờ. Sau mổ trẻ trai bị rò dưỡng chấp điều trị nội khoa không kết quả phải can thiệp phẫu thuật. 2 bệnh nhân đươc ra viện trong tình trạng sức khỏe tốt. Theo dõi sau ra viện 14 tháng bệnh nhân ổn định, không thấy tái phát.

Kết luận: Phẫu thuật cắt toàn bộ u nguyên bào thần kinh bao quanh các mạch máu lớn ổ bụng là có tính khả thi. Tuy nhiên đây là 1 phẫu thuật lớn, nhiều nguy cơ tai biến và biến chứng, nên được thực hiện ở trung tâm có nhiều kinh nghiệm phẫu thuật và hồi sức trẻ em.

Từ khóa: U nguyên bào thần kinh, bao quanh mạch máu lớn phẫu thuật cắt u.

ABSTRACT :

Objectives: To report 2 patients with complete surgical resection of retroperitoneal neuroblastoma encasing great abdominal vessel.

Methods: Retrospective study of 2 cases.

Results: A 3-years old girl and 5 years old boy with diagnosis of neuroblastoma after chemotherapy were indicated for surgical resection. CT scan showed encasement of abdominal aorta, celiac trunk, superior mesenteric artery, bilateral renal arteries, and a part of inferior vena cava by the tumor in both patients. Both patients underwent surgery with exposure and dissection of all those great vessels off from the tumor and complete resection of the tumor. There were no intraoperative complications. Operative duration was 7 and 8 hours. After the operation the boy suffered from chylous leak which was repaired by relaparotomy after unsuccessful conservative treatment. Both patients were discharged in good health. At follow up of 14 months, they were in stable condition, without recurrence.

Conclusions: Complete surgical resection of neuroblastoma encasing great abdominal vessels is feasible. However this is a high risk surgical procedure and should be performed in centers experience in pediatric surgery and resuscitation.

Keywords: Neurobalstoma, great vessel encasement, surgical resection.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF