Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
TỈ LỆ TÁO BÓN MẠN CHỨC NĂNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG

Võ Loan Anh*, Tạ Văn Trầm*, Võ Hữu Đức*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát tỉ lệ táo bón mạn chức năng và các yếu tố liên quan ở trẻ em đến khám tại phòng khám nhi, bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang năm 2017.

Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả.

Đối tượng nghiên cứu: Trẻ từ 1 - 5 tuổi đến khám để được tư vấn dinh dưỡng và sức khỏe tổng quát tại phòng khám nhi, bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang được nghiên cứu viên chẩn đoán tình trạng táo bón và cha hoặc mẹ của trẻ được phỏng vấn các câu hỏi có liên quan đến tình trạng táo bón của trẻ bằng phiếu thu thập số liệu soạn sẵn. Số liệu được nhập và xử lý bằng phần mềm SPSS 19.0.

Kết quả: Qua khảo sát 33 trẻ từ 1 - 5 tuổi đến khám tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cho kết quả: tỉ lệ táo bón mạn tính chức năng 30,3%. Về giới tính, trong 18 trẻ trai có 3 trẻ với tỷ lệ 16,7% có táo bón mạn tính chức năng, trong 15 trẻ gái có 7 trẻ với tỷ lệ 46,7% có táo bón mạn tính chức năng. Mức độ đồng thuận về tình trạng táo bón giữa chẩn đoán lâm sàng và cảm nhận của cha mẹ ở mức trung bình (Hệ số đồng thuận Kappa = 0,355).

Kết luận: Tỉ lệ táo bón mạn tính chức năng ở trẻ đến phòng khám là khá cao 30,3%. Đa số phụ huynh chưa nhận biết con mình bị đang có tình trạng táo bón mạn tính chức năng.

Từ khóa: Táo bón, trẻ em.

ABSTRACT :

Objectives: To determine the ratio of children with functional chronic constipation disease status and its associated factors at Pediatric Department, Tien Giang General Hospital in 2017.

Methods: Cross-sectional study. Children from 1 to 5 years old to be consulted for nutrition and general health at Pediatric department, Tien Giang General Hospital were diagnosed the status of functional chronic constipation by the researcher. Children’s father or mother was interviewed about factors related to their children’s constipation status by an already questionnaire. Data was typed and analyzed by SPSS software 19.0.

Results: The ratio of children with functional chronic constipation status was 30.3%. For gender, the ratio of boy had constipation status was 16.7% in total 18 boys, the ratio of girl had constipation status was 46.7% in total 15 girls. The agreement level about children’s constipation status between the diagnose of researcher and parents was low (Kappa = 0.355).

Conclusions: The ratio of children in this research was 30.3%. Most parents did not recognize their children’s constipation status.

Key words: Constipation, children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF