Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG NHIỄM TRÙNG DO NẤM Ở TRẺ SƠ SINH ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG TỪ THÁNG 02/2016 – 02/2017

Thái Bằng Giang*, Khu Thị Khánh Dung**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nhiễm trùng do nấm là một bệnh lý nguy hiểm ở trẻ sơ sinh, triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng thường không đặc hiệu và dễ nhầm lẫn với các bệnh lý nhiễm trùng do vi khuẩn. Bệnh diễn biến nặng nề, tỷ lệ tử vong cao.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ mắc bệnh, các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng và kết quả điều trị, tỷ lệ kháng thuốc của các bệnh nhân nhiễm trùng do nấm tại khoa Sơ sinh - Bệnh viện Nhi trung ương từ tháng 02/2016 đến tháng 02/2017.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu, mô tả hàng loạt case bệnh.

Kết quả: Từ tháng 02/2016 đến tháng 02/2017 có 4264 trẻ sơ sinh nhập viện điều trị tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi trung ương. Có 49 trẻ sơ sinh nhiễm nấm trong thời gian nghiên cứu, chiếm tỷ lệ 1,1%. Tỷ lệ Nam: Nữ là 4,4:1. Tỷ lệ nhiễm nấm ở các trẻ có cân nặng < 1000gr, 1000 - < 2500gr và ≥ 2500gr lần lượt là 14,3%, 69,3% và 16,3%. Tỷ lệ tử vong là 42,9%. Nấm gây bệnh chủ yếu là Candida albicans (67,3%) và Candida parapsilosis (12,2%). Vị trí nhiễm nấm chủ yếu là nhiễm trùng huyết do nấm (85,7%). Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng thường gặp là li bì, giảm trương lực cơ, giảm phản xạ sơ sinh, các biểu hiện của suy hô hấp, bỏ bú, nôn trớ và giảm tiểu cầu, tăng CRP. Fluconazole và Amphotericin B vẫn là các thuốc chủ đạo trong điều trị nhiễm trùng do nấm, tuy nhiên đã có hiện tượng kháng thuốc và phải điều trị bằng những nhóm thuốc kháng nấm mới như Caspofungin.

Kết luận: Nhiễm trùng do nấm là bệnh lý nặng ở trẻ sơ sinh, tỷ lệ tử vong còn cao và triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng thường không đặc hiệu. Các yếu tố nguy cơ bao gồm thời gian điều trị kéo dài, sử dụng nhiều loại kháng sinh phối hợp, có các can thiệp xâm lấn như thở máy, đặt catheter.

Từ khóa: nhiễm trùng do nấm.

ABSTRACT :

Fungal infections are a serious disease in newborn, clinical and laboratory findings are often nonspecific and easily confused with bacterial infections. This is severe disease, high mortality.

Objectives: Determining the incidence, clinical and laboratory characteristics and treatment outcomes, rates of drug resistance of fungal infection patients in the Neonatal Department - National Hospital of Pediatrics from February 2016 to 02/2017.

Methods: Prospective, case serries.

Results: From Feb 2016 to Feb 2017, 4264 infants were admitted to the neonatal department of the National Hospital of Paediatrics. There were 49 infants with fungal infection during the study period, accounting for 1.1%. Male: Female is 4.4: 1. The prevalence of fungal infections in infants weighing <1000 grams, 1000 - <2500 grams and ≥2500 grams is 14.3%, 69.3% and 16.3%, respectively. The mortality rate was 42.9%. Fungal pathogens are mainly Candida albicans (67.3%) and Candida parapsilosis (12.2%). Position of fungal infection is mainly fungal sepsis (85.7%). Clinical and laboratory symptoms are parietal, reduced muscle tone, decreased neonatal reflexes, respiratory distress syndrome, no breastfeeding, vomitting and thrombocytopenia, elevated CRP. Fluconazole and Amphotericin B are still the mainstay of treatment for fungal infections. However, there is resistance and treatment with new antifungals such as Caspofungin.

Conclusions: Risk factors include long duration of treatment, use of multiple antibiotic combinations, invasive interventions such as mechanical ventilation and catheter placement.

Keywords: fungal infection.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF