Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
XOẮN TÚI MẬT Ở TRẺ EM ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ SIÊU ÂM: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG

Nguyễn Hữu Chí*, Nguyễn Bùi Thùy Diễm*, Nguyễn Thị Thu Hiền*, Hoàng Phương Thùy*

TÓM TẮT :

Xoắn túi mật ở trẻ em là bệnh lý cấp cứu ngoại khoa hiếm gặp, do bất thường bẩm sinh không có giường túi mật. Bệnh cảnh lâm sàng và các xét nghiệm giống với viêm túi mật cấp, rất khó chẩn đoán trước mổ. Nhân ba trường hợp xoắn túi mật được chẩn đoán chính xác trước mổ qua siêu âm, chúng tôi trình bày đặc điểm hình ảnh siêu âm và hồi cứu y văn.

Từ khóa: xoắn túi mật, trẻ em, siêu âm.

ABSTRACT :

Gallbladder torsion in children is a surgical emergency extremely rare, due to the necrosis that may ensue that there is a high risk of perforation. The clinical features and laboratory assays mimic those of acute cholecystitis. By occasion three cases be diagnosed exactly preoperatively by ultrasound, we present specific sonographic findings and review literature.

Keywords: xolvulus/torsion gallbladder, ultrasound, children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF