Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
CHUYỂN VỊ ĐẠI ĐỘNG MẠCH VỚI VÁCH LIÊN THẤT NGUYÊN VẸN KÈM CAO ÁP PHỔI ĐƯỢC HỒI SỨC THÀNH CÔNG TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1: BÁO CÁO 01 TRƯỜNG HỢP

Trịnh Thanh Lan*, Nguyễn Thu Tịnh**

TÓM TẮT :

Chuyển vị đại động mạch là bệnh tim bẩm sinh tím thường gặp nhất ở trẻ sơ sinh. Trong số đó, các trường hợp chuyển vị đại động mạch có vách liên thất nguyên vẹn kèm theo cao áp phổi tồn tại có tỉ lệ tử vong cao hơn rất nhiều so với một trường hợp chuyển vị đại động mạch đơn thuần mặc dù có những phương tiện hồi sức hiện đại. Chúng tôi báo cáo một trường hợp sơ sinh 20 ngày tuổi với bệnh lí chuyển vị đại động mạch có kèm theo cao áp phổi đã được điều trị thành công tại khoa hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Từ khóa: Chuyển vị đại động mạch.

ABSTRACT :

Transposition of the great arteries (d-TGA) is the most common cyanosis heart disease in newborns. Especially, d-TGA with an intact ventricular septum and persistent pulmonary hypertension has a higher mortality rate in comparison with the simple d-TGA in spite of modern therapies. We report a case of 20 day - old baby with d-TGA with the intact ventricular septum and persistent pulmonary hypertension who was treated successfully in Neonatal Intensive Care Unit in Children’s Hospital 1.

Keywords: Transposition of the great arteries (d-TGA).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF