Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
PHƯƠNG PHÁP CHIA LIỀU THUỐC TIM DẠNG VIÊN TẠI NHÀ CỦA BỆNH NHI TIM BẨM SINH TẠI KHOA TIM MẠCH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ THÁNG 04/2017 – 10/2017

Nguyễn Thanh Liêm*, Nguyễn Hoàng Nhu*, Cao Thị Ngọc Mai*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát các phương pháp chia liều thuốc tim dạng viên tại nhà của bệnh nhi tim bẩm sinh khoa tim mạch bệnh viện Nhi Đồng 2.

Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả.

Kết quả: Có 82 thân nhân chia thuốc cho bệnh nhi về phương pháp chia liều thuốc tim dạng viên tại nhà gồm các loại thuốc: captopril 25 mg, furosemide 40mg, spiroolactone 25 mg, aspirin 81mg, digoxin 0,25 mg, propranolol 40 mg, sildenafil 50mg. 48,78% thân nhân cắt thuốc bằng dụng cụ (dao, kéo, đồ chia thuốc mua tại nhà thuốc); 21,95% chọn cách bẻ thuốc bằng tay; 25,61% chọn cách nghiền nguyên viên thuốc sau đó chia liều (không pha với nước); 3,66% chọn cách pha nguyên viên thuốc với nước sau đó chia liều. 96,35% thân nhân không được hướng dẫn cách chia liều thuốc viên tại nhà.

Kết luận: Phương pháp chia liều của 82 thân nhân đều có những ưu nhược điểm, đều không đảm bảo được chính xác liều lượng. Do vậy, nguy cơ bệnh nhi dùng không đúng liều thuốc (ít hoặc nhiều hơn) vẫn còn đáng e ngại và cần được quan tâm hơn.

Từ khóa: Chia thuốc, thuốc viên, tim bẩm sinh.

ABSTRACT :

Objectives: To investigate the method of splitting cardiac tablets at home by caregivers of children with congenital heart defects at Cardiovascular department of CH2.

Methods: Cross-sectional description.

Results: 82 caregivers were involved in the study of how to split cardiac tablets such as captopril 25mg, furosemide 40mg, spironolactone 25 mg, aspirin 81mg, digoxin 0.25 mg, propranolol 40 mg, and sildenafil 50 mg at home. 48.8% of them split the cardiac tablets by using tools (knife, scissors, or pill splitter). 21.9% of them chose to break the tablet by hand. 25.6% of them chose to grind the whole pill into powder and then divided the dosage (not mixed with water). 3.7% of them chose to mix the tablet with an amount of water and then divided the dosage. Of note, 96.4% of them were not instructed how to split the tablets at home by healthcare providers (doctors, nurses, pharmacists at hospitals or drug stores).

Conclusions: There were several methods to split cardiac tablets at home by caregivers. Each method had its advantages and disadvantages. There is still the risk that pediatric patients receive a wrong dose (less or more) of medicaments. Therefore, the issue of tablet splitting at home is worth paying more attention.

Key words: Tablet splitting, tablet, congenital heart defects.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF