Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DƯỠNG TRẤP TỰ PHÁT KHÁNG TRỊ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG BLEOMYCINE TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP

Phạm Thị Lan Phương*, Nguyễn Thu Tịnh**

TÓM TẮT :

Tràn dịch màng phổi dưỡng trấp thường vô căn là dạng tràn dịch màng phổi thường gặp nhất ở lứa tuổi sơ sinh. Chúng tôi báo cáo trường hợp trẻ sơ sinh 13 ngày tuổi nhập viện với tràn dịch màng phổi dưỡng trấp và được điều trị với Bleomycine. Tràn dịch kém đáp ứng với các điều trị nội khoa bao gồm truyền tĩnh mạch Octreotide và dẫn lưu màng phổi. Chúng tôi kiến nghị Bleomycin có thể có hiệu quả trong điều trị tràn dịch màng phổi dưỡng trấp ở trẻ sơ sinh. Tuy nhiên cần có nghiên cứu so sánh với cỡ mẫu lớn hơn.

Từ khóa: Tràn dịch màng phổi dưỡng trấp thường vô căn.

ABSTRACT :

Chylothorax, which is usually idiopathic, is the most common form of pleural effusion encountered in the neonatal period. We report a 13-day-old infant who had spontaneous chylothorax and was treated with bleomycin. Neonatal chylothorax didn’t respond to IV octreotide treatment and drainage of the pleural fluids. We suggest that bleomycin may be effective in the treatment of neonatal chylothorax. However, a comparable study with larger size is needed.

Keywords: Chylothorax, which is usually idiopathic.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF