Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CƠN SUYỄN NẶNG Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG TP.HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Minh Tiến*, Nguyễn Hữu Nhân* Lê Vũ Phượng Thy*, Nguyễn Thị Gia Hạnh*, Nguyễn Ngọc Yến Nhi*, Nguyễn Thị Hoàng Thu*, Phan Thanh Hồng*, Lưu Ngọc Hương*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị trẻ bị suyễn cơn nặng nhập khoa cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trong thời gian từ 01/2017 đến 04/2018.

Phương pháp: Mô tả hồi cứu hàng loạt ca.

Kết quả: Có 172 trẻ suyễn cơn nặng nhập khoa cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố trong thời gian từ tháng 01/2017 – 30/04/2018, tuổi trung bình 3,4 tuổi, tỉ lệ nam/nữ: 1,1/1. Có 147 trường hợp đáp ứng sau điều trị ban đầu 85,5%. Trẻ suyễn nặng không đáp ứng với điều trị ban đầu được xử trí thêm magnesium sulfate truyền tĩnh mạch, khí dung, aminophylline, salbutamol truyền tĩnh mạch, hỗ trợ hô hấp với thở áp lực dương liên tục, thở máy không xâm lấn, thở máy xâm lấn. Không trường hợp tử vong được ghi nhận.

Kết luận: Để điều trị thành công cơn suyễn nặng, cần thiết phải cập nhật phác đồ điều trị. Ngoài ra vấn đề giáo dục, quản lý suyễn cần đặt ra rộng rãi hơn, hiệu quả hơn để giảm số trẻ có nguy cơ cao cũng như giảm tần suất cơn suyễn nặng giúp trẻ hòa nhập với cuộc sống hàng ngày.

Từ khóa: suyễn cơn nặng.

ABSTRACT :

Objectives: Explore features of demographic profile, symptoms and signs, paraclinical findings, treatment of asthmatic patients with severe exacerbation, admitted at Emergency Department of City Children’s Hospital from January 2017 till April 2018.

Methods: Retrospective descriptive study

Results: There were 172 children with acute severe asthma attack admitted at Emergency Department of City Children’s Hospital from January 2017 till April 2018. The average age was 3.4 year old, male/female: 1.1/1. Satisfactory rate of initial treatment of severe asthma exacerbation was 85.5%. Patients with acute severe asthma attack unresponsive to initial treatment were added with intravenous or nebulizer magnesium sulfate, intravenous aminophylline, intravenous salbutamol and given NCPAP or non-invasive ventilation or conventional mechanical ventilation. No death was documented.

Conclusion: It is necessary to up-to-date therapeutic guidelines for acute asthma attack Besides, it is essential to improve more effective education and management of asthmatic patients, helping them integrating daily life.

Key words: acute severe asthma attack.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF