Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BAN ĐẦU LẤY SỎI QUA DA QUA ĐƯỜNG HẦM NHỎ TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Nguyễn Mạnh Hùng*, Nguyễn Thanh Tùng*, Nguyễn Văn Nam*, Nguyễn Thế Cuộc*, Nguyễn Viết Doanh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả ban đầu của phẫu thuật lấy sỏi qua da qua đường hầm nhỏ trong điều trị sỏi thận đơn giản tại bệnh viên Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Từ tháng 3/1017 đến tháng 11/2017 Khoa Ngoại-Tiết niệu bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện 27 trường hợp lấy sỏi thận qua da qua đường hầm nhỏ dùng laser Holmium cho sỏi thận đơn giản. 
Kết quả: Tỉ lệ sạch sỏi là: 85,18%. Sót sỏi cần phải tán sỏi ngoài cơ thể bổ sung: 3,70%, không có biến chứng chảy máu, nhiễm khuẩn nặng. Ngày nằm viện trung bình sau mổ là: 7,26 ± 3,61 ngày. 
Kết luận: Lọat phẫu thuật lấy sỏi thận đơn giản qua da qua đường hầm nhỏ của chúng tôi có kết quả ban đầu an toàn và hiệu quả, cho thấy triển vọng có thể áp dụng cho sỏi thận lớn hơn trong tương lai.
Từ khoá: Lấy sỏi qua da đường hầm nhỏ, Amplatz.

ABSTRACT :

Objectives: Evaluating early outcomes of mini-percutaneous nephrolithotomy for treatment of simple kidney stones performed at Bac Ninh Provincial Hospital.

Patients and method: From march 2017 to November 2017 at the Department of Urology, we have initially performed mini-percutaneous nephrolithotomy with laser Holmium lithotripsy for simple kidney stones in 27 cases.

Results: Stones-free rate after discharge was 85.18%, residual fragments requiring extracorporeal shock-wave lithotripsy in 3.70%. No severe complication such as urosepsis, bleeding was encountered. Post-operative hospital stay was 7.26 ± 3.61 days.

Conclusion: In our center, percutaneous nephrolithotomy through a small tunnel is an effective and safe treatment for simple kidney stones. Larger stones could be amenable to this technique in near future.

Keywords: Mini-Percutaneous Nephrolithotomy, Amplatz.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF