Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN VÀ KHẢO SÁT TÁC DỤNG HƯỚNG ANDROGEN CỦA VIÊN NANG KS (DÂM DƯƠNG HOẮC, CỬU THÁI TỬ, ĐINH LĂNG VÀ BẠCH QUẢ) KẾT HỢP TESTOCAPS TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG

Nguyễn Lê Việt Hùng*, Trần Thị Thanh Loan*, Nguyễn Thị Thanh Tiền**, Đỗ Thị Hồng Linh**, Nguyễn Lê Ngọc Khanh**, Nguyễn Thị Minh Mẫn**, Dương Thị Phương Thùy**, Huỳnh Lê Trường*, Lý Chung Huy*, Đào Quang Oánh***, Nguyễn Phương Dung*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Hiện nay suy sinh dục nam (Hypogonadism) khá phổ biến, trong đó đặc biệt ở những người lớn tuổi (sau 40 tuổi) và tần suất có khuynh hướng gia tăng trong dân số, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý. Bài thuốc gia truyền của dòng họ Lý Cửu với thành phẩm viên nang KS (Dâm dương hoắc, Cửu thái tử, Đinh lăng, Bạch quả) đã được sử dụng để chữa các chứng suy nhược, sinh lực yếu, mệt mỏi, mộng tinh, đau lưng, mỏi gối, tiểu tiện nhiều lần... Mục tiêu: Đánh giá độc tính bán trưởng diễn và khảo sát tác dụng hướng androgen của viên nang KS kết hợp Testocaps theo hướng hỗ trợ hạn chế quá trình mãn dục nam, giảm lão hoá, duy trì chất lượng sống cho nam giới.

Đối tượng: Viên nang KS gồm Dâm dương hoắc (50%), Cửu thái tử (20%), Đinh lăng (20%), Bạch quả (10%).

Phương pháp: Nghiên cứu thực nghiệm có so sánh, lựa chọn ngẫu nhiên. Đánh giá nồng độ testosteron trong huyết tương, trọng lượng tinh hoàn 2 bên, túi tinh - tuyến tiền liệt và cơ nâng hậu môn, protein toàn phần trong huyết tương và thể trọng chuột nhắt đực bình thường trong 60 ngày. Đánh giá các chỉ số huyết học, sinh hóa (chức năng gan, thận, đường huyết), giải phẫu bệnh gan, thận và thể trọng chuột nhắt đực bình thường trong 60 ngày.

Kết quả: Viên KS liều uống 1 viên/kg thể trọng chuột sau 60 ngày thể hiện tác động androgen tương tự như thuốc testosteron (viên Testocaps) trên chuột bình thường. Phác đồ phối hợp thuốc bổ sung testosteron (viên Testocaps) với viên KS (Testocaps 1 mg và KS 1 viên/kg) làm tăng một số chỉ số (trọng lượng túi tinh - tuyến tiền liệt, trọng lượng tinh hoàn) theo hướng hiệp lực đạt ý nghĩa thống kê so với lô chỉ uống viên KS hay Testocap, còn lại các chỉ số khác không đạt ý nghĩa thống kê. Viên KS không làm thay đổi chỉ số sinh hóa, giải phẫu bệnh gan, thận của chuột nhắt đực sau 60 ngày.

Kết luận: Viên nang KS an toàn và có tác dụng kiểu nội tiết tố sinh dục nam, tác dụng này gợi ý triển vọng ứng dụng viên nang KS trong liệu pháp thay thế bổ sung nội tiết tố sinh dục nam.

Từ khóa: Viên nang KS, tác dụng androgen, độc tính bán trường diễn.

ABSTRACT :

Background: Nowadays, hypogonadism is popular, especially among older people (after age 40) and its incidence tends to increase in the population, affecting health and psychological. The traditional medicine of Ly Cuu family was prepared in capsule “KS” (Herba epimedii, Allium tuberosum, Polyscias fruticosa and Ginkgo biloba) and has been used to treat weakness, fatigue, astigmatism, back pain, urination many times...

Objectives: Evaluate of lethal dose 50 and androgenic-like effect of “KS” capsule combined with testocaps to help limiting menopause, reducing aging, and maintaining quality of life on men.

Materials: KS Capsule includes Herba Epimedii (50%), Allium Tuberosum (20%), Polyscias Fruticosa (20%) and Ginkgo Biloba (10%).

Methods: Comparative experimental study was performed. Assessment of plasma testosterone concentrations, bilateral testicular weights, vesicles-prostate gland and anal sphincter, total plasma protein and body weight of normal male mice after 60 days. Evaluation of hematologic and biochemical parameters (liver, kidney function, blood glucose), histopathology of liver, kidney and body weight of normal male mice after 60 days.

Results: KS dose of 1 tablet /kg of mice after 60 days exhibited similar androgen effects as testosterone (Testocaps) in normal mice. The combination of Testosterone (Testocaps) and KS (Testocaps 1 mg and KS 1 capsule /kg) increased some parameters (vesicle-prostate weight, testicular weight) with statistically significant, other parameters didn’t change statistically significant. KS does not change biochemical parameters, surgery liver disease, renal malformation after 60 days.

Conclusion: KS capsule is safe and has male-like hormone effecs, suggesting the potential application of KS capsules in the replacement therapy of male sex hormones.

Keywords: “KS” capsule, androgenic-like effect, lethal dose 50.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF