Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HẠ ACID URIC CỦA VIÊN NANG DR TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG

Bùi Tiến Thành*, Hà Đức Thắng**, Nguyễn Phương Dung*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Diệp hạ châu, Râu mèo là 2 loại dược liệu có tác dụng hạ acid uric máu, trong đó Diệp hạ châu làm hạ acid uric máu qua cơ chế ức chế enzym xanthin oxidase, còn Râu mèo có tác dụng làm hạ acid uric máu qua cơ chế lợi tiểu. Với mục đích phối hợp 2 tác dụng hạ acid uric, viên nang DR được sản xuất từ 2 cao khô của loại dược liệu trên.

 Mục tiêu: Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu, acid uric niệu trên mô hình tăng acid uric cấp và mạn của viên nang DR trên chuột nhắt trắng.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Trên mô hình tăng acid uric cấp, cho chuột uống viên nang DR một liều duy nhất, hoặc uống dự phòng 5 ngày liên tiếp trước khi tiêm phúc mô kali oxonat (300 mg/kg). Trên mô hình tăng acid uric mạn, tiêm phúc mô cách ngày với liều kali oxonat giảm dần (từ 300 mg/kg xuống 150 mg/kg), viên nang DR được cho uống liên tục trong 14 ngày. Allopurinol được sử dụng làm thuốc đối chiếu.

Kết quả: Trên mô hình tăng acid uric cấp, viên nang DR (2 và 4 viên/kg) có tác dụng hạ acid uric máu, acid uric niệu khi uống một liều duy nhất hay uống dự phòng 5 ngày. Trên mô hình tăng acid uric mạn, viên nang DR (2 và 4 viên/kg) làm giảm acid uric máu và acid uric niệu sau 7 và 14 ngày.

Kết luận: Viên nang DR có tác dụng hạ acid uric máu, acid uric niệu trên 2 mô hình tăng acid uric cấp và tăng acid uric mạn.

Từ khoá: viên nang DR, kalioxonat, Diệp hạ châu, Râu mèo, tác dụng hạ cid uric.

ABSTRACT :

Background: Phyllanthus amarus and Orthosiphon aristatus are two of the popular traditional medicines which have hypouricemic effect. In which P. amarus decreased plasma uric acid level by the mechanism of inhibiting xanthin oxidase enzyme, O. stamineus have the effect of decreasing plasma uric acid level via diuretic mechanism. DR capsules manufactured from two types of medicinal plants, with the purpose of combining two mechanisms to effectively reduce plasma uric acid level.

Objectives: Examine the effect of DR capsules on potassium oxonate-induced hyperuricemic model in mice.

Material and method: In vivo study, DR capsules were orally pretreated in a single dose or in repeated doses for 5 days before potassium oxonate (300 mg/kg)-induced acute hyperuricemic model. In chronic hyperuricemic model, potassium oxonate was injected once per two days in gradually decreased doses (from 300 mg/kg to 150 mg/kg) and powder from DR were administrated 14 days. Allopurinol was used as positive control.

Results: In potassium oxonate-induced acute hyperuricemic model, DR capsules both doses of 2 capsules/kg and 4 capsules/kg significantly decreased plasma and urinary uric acid levels as compared to hyperuricemic control. In chronic hyperuricemic model, DR capsules both doses of 2 capsules/kg and 4 capsules/kg after treatment for 7 to 14 days had effective decreased plasma and urinary uric acid levels.

Conclusion: DR capsules decreased the plasma and urinary uric acid levels in potassium oxonate-induced hyperuricemic models.

Keywords: Phyllanthus amarus, Orthosiphon aristatus, DR capsules, potassium oxonate, hypouricemic effect.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF