Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
KHẢO SÁT HIỆU QUẢ GIẢM CÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TẬP DƯỠNG SINH TRÊN BỆNH NHÂN THỪA CÂN BÉO PHÌ

Ngô Viên Thành*, Nguyễn Mạnh Trí**, Phạm Huy Hùng*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Thừa cân béo phì là một trong những vấn đề thường gặp ở các quốc gia phát triển và đang phát triển, nhất là ở đô thị làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như yếu tố nguy cơ về bệnh tật. Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị Tây y, Đông y kết hợp; trong đó phương pháp dưỡng sinh (PPDS) mang lại hiệu quả đáng kể.

Mục tiêu: Khảo sát hiệu quả giảm cân và so sánh chất lượng cuộc sống của bệnh nhân thừa cân béo phì trước và sau khi tập dưỡng sinh 3 tháng.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 39 bệnh nhân được chẩn đoán thừa cân béo phì được điều trị tại Viện Y học dân tộc Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu trước-sau (before – after study) với mục tiêu là điểm số trung bình trong thang điểm chất lượng cuộc sống (WHOQOL-BREF) với sai số không quá 2 điểm.

Kết quả: Điểm số trung bình về mặt sức khỏe thể chất trước khi nghiên cứu là 7,38 ± 4,63, điểm số trung bình mặt sức khỏe sau khi nghiên cứu là 10,56 + 3,91, điểm số giảm trung bình là 3,17 ± 3,53 (p < 0,05). Chỉ số cân nặng giảm sau khi điều trị so với trước khi điều trị là 1,73 ± 2,108 (p < 0,05), chỉ số BMI giảm sau khi điều trị so với trước khi điều trị là 0,938 ± 0,911 (p < 0,05), chỉ số vòng eo giảm sau khi điều trị so với trước khi điều trị là 1,48 ± 1,53 (p < 0,05). Tác dụng phụ sau khi tập dưỡng sinh cao nhất là nhức mỏi cơ thể chiếm tỷ lệ 35,9% số người nghiên cứu.

Kết luận: PPDS làm tăng chất lượng cuộc sống về mặt sức khỏe thể chất và có hiệu quả giảm cân của bệnh nhân thừa cân béo phì trước và sau khi tập dưỡng sinh trong 3 tháng.

Từ khoá: Béo phì, Thừa cân, Phương pháp dưỡng sinh.

ABSTRACT :

Background: Overweight and obesity is one of the most common problems in developed and developing countries, especially in urban areas, which affects the quality of life as well as risk factors for disease. Nowaday, there are many Western and Oriental therapies, in which the method of nourishing brings significant effects.

Objectives: Study on weight loss effectiveness and compare life quality of overweight, obesity patients before and after 3 months of training nourishing method.

Methods: 39 patients were diagnosed with overweight, obesity treated at the Ho Chi Minh Institute of Traditional Medicine. The study was designed by before – after study with the goal of average score on the quality of life scale (WHOQOL-BREF score) with no more than 2 points errors.

Results: The mean score on physical health before study was 7.38 ± 4.63, the mean score on physical health after study was 10.56 ± 3.91, the decrease median score was 3.17 ± 3.53 (p < 0.05). The weight index decreased after treatment compared before treatment was 1.73 ± 2.108 (p < 0.05). The BMI reduced after treatment compared before treatment (0.938 ± 0.911) (p < 0.05), the waist index declined after treatment was 1.48 ± 1.53 (p < 0.05). The most common side effects were body aches which accounted for 35.9% of the patients.

Conclusion: Nourishment method make to increase the quality of life in terms of physical health and weight-loss effects of overweight and obesity patients before and after 3 months.

Keywords: Obesity, Overweight, Nourishing life method.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF