Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 6
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MỔ MỞ ĐẶT THÔNG TENCKHOFF TRONG THẨM PHÂN PHÚC MẠC LIÊN TỤC ĐIỀU TRỊ BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI

Hoàng Như Lộc*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả mổ mở đặt thông Tenckhoff, dựa vào tỉ lệ thành công của lưu thông dịch (LTD) thẩm phân. Đánh giá tai biến và biến chứng của phương pháp đặt thông Tenckhoff có cắt mạc nối lớn (MNL) thường quy tại Bệnh Viện Trưng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng: Bệnh nhân mắc bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối (STMGĐC) có chỉ định điều trị thay thế thận bằng thẩm phân phúc mạc liên tục(TPPM) từ ngày 17 tháng 7 năm 2013 đến ngày 17 tháng 7 năm 2017. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: Tổng cộng 36 trường hợp, 22 nam (66,66%), 12 nữ (33,33%). Tuổi trung bình: 49,44 ± 15,106 (21 – 76 tuổi). Tất cả các trường hợp mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối, có ít nhất một bệnh kết hợp như tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, suy tim, thiếu máu mạn, đái tháo đường type 2. Kết quả LTD trong lần thay dịch thẩm phân đầu tiên: Tốt 34/36 trường hợp (TH) (94,44%). 1 TH (2,7%) có kết quả trung bình, dịch thẩm phân chảy ra âm trong những lần thay dịch đầu tiên nhưng sau đó LTD tốt trở lại. 1 TH (2,77%) kết quả LTD kém do sự di chuyển của thông Tenckhoff. Kết quả điều trị trong 1 tháng sau mổ: Có 3/36 TH (8,33%) có kết quả điều trị trung bình. Gồm: 1 TH (2,77%) bị nghẹt thông do thông di chuyển, phải phẫu thuật nội soi chỉnh sửa lại thông Tenckhoff, 2 TH (5,56%) viêm phúc mạc (VPM) sớm sau mổ, đáp ứng điều trị nội khoa. Còn lại 33/36 TH (91,66%) có kết quả điều trị tốt. Sau đó tất cả 36 bệnh nhân (100%) được làm TPPM tại nhà.

Kết luận: Là kỹ thuật khả thi, an toàn và hiệu quả. Hoàn thiện kỹ thuật mổ là giải pháp hợp lý trong giai đoạn hiện nay, góp phần rõ rệt vào việc điều trị bệnh nhân mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối.

Từ khóa: Thông Tenckhoff, Bệnh thận mạn giai đoạn cuối, Thẩm phân phúc mạc, Cắt mạc nối lớn.

ABSTRACT :

Objectives: To evaluate the result of unique mini-open- incision Tenckhoff catheter insertion surgery by assessing the results of flows of dialysis solution. To evaluate results of omentectomy-related complications when omentectomy is routinely performed through the unique mini-open- incision made for peritoneal dialysis catheter insertion.

Patients and Methods: This was a cross – sectional descriptive and retroprospective and single-center study. From July 17th 2013 to July 17th 2017, 36 patients with end-stage renal disease underwent catheter insertion associated with routine omentectomy to do continuous ambulatory peritoneal dialysis at the Department of Nephrology and Urology, Trung Vuong Hospital.

Results: Of 36 patients, the mean age was 49.44 ±15.106 (21 – 76) years old with 24 male (66.66%) and 12 female (33.33%). The mean operative time was 66.7 ± 14.028 (40 - 100) minutes. All of patients had at least one accompanied disease such as hypertension, ischemic cardiomyopathy, heart failure, chronic anemia, type 2 diabetes. The operations were uneventful and smoothly. Results of outflows of dialysis solution in the first time: Good results were in 34 of 36 cases (94.44%). 01 case (2.77%) was average result, outflow of dialysis solution came out slowly in the first time but it became better in the next times. One case (2.77%) was bad result with catheter migration that was improved after repairing by transabdominal laparoscopic surgery. Results of one month post-operation: There were 3 cases (8.33%) were average results, which consisted of 1 case with catheter dislocation, that was repaired by transabdominal laparoscopic surgery and the 2 other cases were early peritonitis but they responded to conservative treatment. 33 remaining cases (91.66%) were good results. All of patients were on CAPD at home.

Conclusions: This is a feasible, safe and effective technique. If the surgeons are good trained, it is a proper option at the present and contribute significantly to the treatment of the end‐stage renal failure patients.

Keywords: Tenckhoff catheter, End-Stage Renal Disease, Peritoneal Dialysis, Omentectomy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF