Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 6
STRESS, TRẦM CẢM, LO ÂU CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG NĂM 2018

Nguyễn Mạnh Tuân*, Đàm Thị Tám Hương*, Đặng Quang Hiếu*, Lâm Mỹ Dung*, Huỳnh Thị Thanh Trang*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Ngành Y tế ngày càng phải đối mặt với những thách thức lớn như lượng bệnh đông, nhu cầu chăm sóc, sử dụng dịch vụ tiên tiến cao, khối lượng công việc lớn cũng như những nguy hại của đặc thù nghề nghiệp. Áp lực công việc kéo dài dẫn đến tình trạng stress, trầm cảm đối với nhân viên Y tế. Tình trạng stress, trầm cảm kéo dài và những hậu quả của vấn đề này là vô cùng nặng nề, tuy nhiên tác động của những việc này lên nhân viên y tế lại diễn biến thầm lặng.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ stress, trầm cảm, lo âu của nhân viên tại Bệnh viện Trưng Vương, năm 2018. Xác định các yếu tố liên quan đến stress, trầm cảm, lo âu của nhân viên tại Bệnh viện Trưng Vương, năm 2018.

Đối tượng và phương pháp: Đối tượng: Nhân viên y tế tại Bệnh viện Trưng Vương, năm 2018. Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả: Tỉ lệ đáp ứng là 72,1% (653/906). Trong tổng số 653 nhân viên tham gia nghiên cứu, nữ giới chiếm đa số với 73,2%. Nhóm tuổi dưới 30 tuổi chiếm 28,8% mẫu nghiên cứu. Trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên là 44,4%. Nghiên cứu ghi nhận tỉ lệ stress, trầm cảm, lo âu của mẫu nghiên cứu lần lượt là 10,5%, 20,8% và 31,5%. Áp lực công việc có mối liên đến tình trạng stress (p < 0,001), trầm cảm (p < 0,001), và lo âu (p=0,005) sau phân tích đa biến.

Kết luận: Việc tìm hiểu các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần, đặc biệt là stress, trầm cảm, lo âu là một vấn đề quan trọng, cần phải được xác định một cách đầy đủ. Từ đó, có những can thiệp thích hợp để làm giảm bớt tình trạng này cũng như có những kế hoạch làm tăng hài lòng nhân viên y tế, là cơ sở để nhân viên y tế có thể thực hiện công việc tốt hơn và làm tăng chất lượng khám, chữa bệnh của cơ sở y tế đang tiến hành nghiên cứu

Từ khóa: Stress, trầm cảm, lo âu, DASS-21, Bệnh viện Trưng Vương.

ABSTRACT :

Background: Mental health is an important issue that is associated with social, psychological, behavioral, and biological factors, and it may seriously impact daily life and work. In recent years, the medical staff has had to endure these and other various pressures due to the complexity of the doctor–patient relationship, and the contradictions and disequilibrium between healthcare needs and medical development. The mental health status of medical staff directly influences the quality of medical service and patient safety

Objectives: The aim of this study was to perform a comprehensive examination of the mental health status of medical staff in a Vietnam public hospital about stress, depression, anxiety and its relative risk factors based on a cross-sectional study.

Method: This cross-sectional study was conducted in January 2018. The DASS-21 questionnaire was used to interview 650 health care workers.

Results: The response rate was 72.1% (653/906). The prevalence of stress, depression and anxiety is 10.5%, 20.8%, 31.5% respectively. Results of the multivariable linear models showed that workload and work pressure are most major related to mental health disorders in medical staff.

Conclusions: The burden of depression, anxiety, and stress among medical staff in Trung Vuong hospital was found to be high. It is recommended to design preventive strategies to reduce the risk of these problems and to minimize the disease burden.

Keywords: Stress, depression, anxiety, DASS-21, Trung Vuong hospital, Vietnam.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF