Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 6
SỰ KHÁC NHAU VỀ BIỂU HIỆN LÂM SÀNG GIỮA NAM VÀ NỮ TRONG BỆNH CƠ TIM PHÌ ĐẠI

Trần Vũ Minh Thư*, Phạm Nguyễn Vinh*,**,***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Sự ảnh hưởng của giới tính lên biểu hiện lâm sàng ở bệnh nhân bệnh cơ tim phì đại (BCTPĐ) chưa được hiểu biết rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm tìm hiểu sự khác nhau về biểu hiện lâm sàng giữa nam và nữ trong BCTPĐ.

Thiết kế nghiên cứu: Cắt ngang mô tả và phân tích.

Phương pháp và kết quả: 104 bệnh nhân BCTPĐ từ Bệnh viện tim Tâm Đức và Viện Tim Thành phố Hố Chí Minh (Tp. HCM), thời gian từ tháng 12/2015 đến 11/2017, được đưa vào nghiên cứu. Nam chiếm ưu thế với 66 bệnh nhân (63,5%). Bệnh nhân nữ được chẩn đoán trễ hơn và có triệu chứng lâm sàng nhiều hơn bệnh nhân nam (53 ± 17,3 năm so với 45,9 ± 14,2 năm; p = 0,03); đau ngực khi gắng sức (40,1% so với 65,8%; p = 0,02). Các yếu tố nguy cơ đột tử chiếm tỷ lệ cao hơn ở bệnh nhân nữ so với bệnh nhân nam bao gồm nhịp nhanh thất không kéo dài (18,4% so với 4,6%; p = 0,04) và phình mỏm thất trái (13,2% so với 1,5%, p = 0,02).

Kết luận: Biểu hiện lâm sàng của BCTPĐ khác nhau giữa hai giới. Bệnh nhân nữ được chẩn đoán bệnh trễ hơn, có nhiều triệu chứng lâm sàng và nhiều yếu tố nguy cơ đột tử hơn bệnh nhân nam.

Từ khóa: Giới tính, biểu hiện lâm sàng, bệnh cơ tim phì đại.

ABSTRACT :

Objectives: The impacts of gender on clinical features in hypertrophic cardiomyopathy (HCM) have been unknown. Hence, we investigated gender-ralated differences in the clinical presentation of HCM.

Design: cross – sectional study.

Methods and Results: Databases from Tam Duc Heart Hospital and Hochiminh City Heart Institute comprising 104 HCM patients between 12/2015 to 11/2017. In the sample, there were 66 men (63.5%). Female patients were older and more symptomatic than male patients (53 ± 17.3 năm vs. 45.9 ± 14.2 năm; p = 0.03); chest pain (40.1% vs. 65.8%; p = 0.02). Female patients had significantly more frequent risks of sudden death than male patients including nonsustained ventricular tachycadia (18.4% vs 4.6%; p = 0.04) and left ventricular apical aneurysm (13.2% vs 1.5%, p = 0.02).

Conclusions: The manifestations of HCM patients differed between men and women. Women with HCM were older, more symptomatic, and had more frequent risk factors of sudden death than men.

Key words: gender, clinical presentation, hypertrophic cardiomyopathy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF