Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG

Lê Phúc Trường Thịnh*, Tạ Văn Trầm*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề và mục tiêu: Viêm tụy cấp là một quá trình tổn thương cấp tính của tụy, bệnh thường xảy ra đột ngột với những triệu chứng lâm sàng đa dạng, phức tạp. Ở Việt Nam, qua một số nghiên cứu và thống kê cho thấy viêm tụy cấp ngày càng gia tăng. Hiện nay đã có rất nhiều nghiên cứu cũng như phác đồ điều trị viêm tụy cấp nhưng tỉ lệ biến chứng và tử vong do viêm tụy cấp nặng còn cao là từ 20 - 50%. Vì thế, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này nhằm đánh giá tình hình bệnh cũng như kết quả điều trị bệnh tại đơn vị.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, chọn bệnh nhân viêm tụy cấp theo tiêu chuẩn Atlanta 2007.

Kết quả: Có 97 trường hợp được chọn. Nam 77%, nữ 23%. Tuổi trung bình: 40 ± 9,89 tuổi, 31-50 tuổi chiếm đa số (67%). Tiền sử liên quan đến rượu 77%, đái tháo đường 8%, rối loạn lipid 27%, viêm tụy cấp 6%. Triệu chứng cơ năng: đau bụng 100%, buồn nôn và nôn 31%, bí trung đại tiện 22%, tiêu lỏng 7%. Triệu chứng thực thể: chướng bụng 41%, đau điểm sườn lưng 22%. Có 65/97 (67%) bệnh nhân được đo áp lực ổ bụng, áp lực ổ bụng trung bình là 14,3 ± 4,6 cmH2O, có 19% trường hợp tăng áp lực ổ bụng, trong đó 17% độ I và 2% độ II, không có độ III, IV. Amylase máu trung bình là 530,4 ± 28,3 U/L. 42/97 (43%) bệnh nhân được làm xét nghiệm lipid máu, trong đó 57% có rối loạn lipid máu và 14% có tăng triglycerid. 34% trường hợp có hình ảnh viêm tụy cấp trên siêu âm. Tỉ lệ khỏi bệnh 94%, có 1 trường hợp viêm tụy cấp nặng, biến chứng suy đa tạng và tử vong.

Kết luận: Viêm tụy cấp gặp chủ yếu ở nam giới (77%), lứa tuổi 31 - 50 (67%), có tiền sử liên quan đến bia rượu (77%). Triêu chứng điển hình là đau bụng (100%), bụng chướng (41%). Bệnh nhân được do áp lực ổ bụng chiếm 67%, áp lực ổ bụng tăng chiếm tỉ lệ 12% (11% độ I, 1% độ II). Bệnh nhân viêm tụy cấp được xét nghiệm lipid máu chiếm 43%, trong đó rối loạn lipid và tăng triglicerid chiếm tỉ lệ cao (57% và 14%). Hình ảnh siêu âm có viêm tụy cấp chiếm tỉ lệ 34%. Tỉ lệ khỏi bệnh là 94%, tử vong 1%.

Từ khóa: Viêm tụy cấp, Atlanta 2007, áp lực ổ bụng.

ABSTRACT :

Background and Objectives: Acute pancreatitis is an acute damning process of pancreas, which usually occurs suddenly with complex clinical features. In Vietnam, a number of studies and statistics show that acute pancreatitis is increasing. Currently there are many studies and treatment regimens for acute pancreatitis but the rate of complications and death from severe pancreatitis is still high is from 20 to 50%. Therefore, we conduct research on this topic to assess the disease status as well as the outcome of treatment at the unit.

Methods: Across – sectional study. Collected samples were patients with acute pancreatitis according to Atlanta 2007.

Results: 97 patients were selected. Male 77%, female 23%. Average age: 40 ± 9.89 years old, 67% patient is between 31-50 years old. Amanesis: 77% drinking alcohol, 8% diabetes, 27% dyslipidemia, 6% acute pancreatitis. Functional symptoms: 100% abdominal pain, 41% nausea and vomiting. Physical symptoms: 41% abdominal distention. Average abdominal pressure: 14.3 ± 4.6 cmH2O. 19% patients have abdominal pressure increasing (17% level I, 2% level II). Average blood amylase was 530.4 ± 28.3 U/L. 57% patients have hyperlipidemia and 14% ones have hypertriglyceridemia. 34% patients have ultrasound picture of acute pancreatitis. The rate of cure is 94% and mortality rate is 1%.

Conclusions: Acute pancreatitis is prevalent in men (77%), between 31 - 50 years old (67%), with amanesis of drinking alcohol (77%). Typical symptoms include: abdominal pain (100%), abdominal distension (41%), abdominal pressure increasing (19%). The rate of cure is 94% and mortality rate is 1%.

Key words: Acute pancreatitis, Atlanta 2007, intra abdominal pressure.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF