Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
ĐIỀU TRỊ SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE KÉO DÀI, BIẾN CHỨNG NẶNG TẠI KHOA CẤP CỨU – HỒI SỨC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ

Nguyễn Minh Tiến*, Nguyễn Hữu Nhân*, Lê Vũ Phượng Thy*, Ngô Văn Tuấn An*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả các can thiệp điều trị ở trẻ sốc sốt xuất huyết Dengue (SXHD) kéo dài nhập khoa Cấp cứu - Hồi sức, bệnh viện Nhi Đồng Thành phố trong thời gian từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017.

Thiết kế: Mô tả hàng loạt trường hợp.

Kết quả: 76 trường hợp sốc SXHD kéo dài, sốc (78,9%), sốc nặng (21,1%), Biểu hiện lâm sàng nặngvới sốc 100%, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) 18,4%, suy gan 23,7%, xuất huyết tiêu hóa 67,1%, suy đa cơ quan (MODS) 22,4%. Điều trị bao gồm bù dịch tổng lượng trung bình 217,4ml/kg trong thời gian trung bình 37,2 giờ, trong đó lượng đại phân tử trung bình là 164,5ml/kg, dưới sự hướng dẫn của đo áp lực tĩnh mạch trung ương 80,2%, huyết áp động mạch xâm lấn 100%, hỗ trợ hô hấp thở áp lực dương liên tục CPAP 100%, thở máy không xâm lấn 46,1%, thở máy xâm lấn 13,2%, chọc dẫn lưu dịch màng bụng 40,8% dưới sự hỗ trợ của đo áp lực bàng quang 75%; điều trị xuất huyết tiêu hóa, rối loạn đông máu như hồng cầu lắng 72,4% với lượng trung bình là 16,4ml/kg, huyết tương tươi đông lạnh 61,8% với lượng trung bình 20,6ml/kg, kết tủa lạnh 57,9% với lượng trung bình 1,5đv/6kg, tiểu cầu đậm đặc 31,6% với lượng trung bình 1,7 đv/10kg. Thời gian điều trị trung bình tại khoa Hồi sức là 6,4 ngày, có 2 (2,6%) trường hợp tử vong.

Kết luận: Cần trang bị cho các bệnh viện tỉnh các phương tiện hồi sức, chuyển giao các kỹ thuật nâng cao như thở máy, lọc máu, đo áp lực bàng quang, huyết áp xâm lấn, để cứu sống nhiều hơn nữa các trường hợp sốc SXH-D nặng.

Từ khóa: Sốc sốt xuất huyết Dengue nặng.

ABSTRACT :

Objectives: To describe therapeutic interventions for children with prolonged Dengue shock syndrome (DDS) admitted at PICU, City children’s hospital from January 2017 till December 2017.

Methods: Prospective case series study.

Results: 76 prolonged DDS children consisted of DSS (78.9%), severe DSS (21.1%), Clinical findings included shock 100%, acute respiratory distress syndrome (ARDS) 18.4%, hepatic failure 23.7%, gastrointestinal bleeding 67.1%, multiple organ dysfunction syndrome 22.4%. Treatment encompassed average total amount of fluid of 217.4ml/kg in mean duration 37.2 hours, where average one of colloid solution of 164.5ml/kg, under monitor of central venous pressure (CVP) 80.2%, arterial blood pressure (IBP) 100%, respiratory support such as continuous positive airway pressure (CPAP) 100%, non-invasive ventilation 46.1%, mechanical ventilation 13.2%, abdominal paracentesis 40.8% with help of monitor of bladder pressure 75%; correction of coagulation disorder, GI bleeding such as red cell package transfusion 72.4% with mean one of 16.4ml/kg, fresh frozen plasma (FFP) 61.8% with mean one of 20.6ml/kg, cryoprecipitate 57.9% with mean one of 1.5 Unit/6kg, concentrated platelet 31.6% with mean one of 1.7 Unit/10kg; Average length of stay in PICU was 6.4 days, 2 cases died (2.6%).

Conclusions: Modern medical instruments for respiratory, circulatory resuscitation should be equipped for province hospitals as well as high techniques such as mechanical ventilation, CRRT, monitor of IBP, bladder pressure should be handed over in order to save more children with severe DSS.

Keywords: DSS dengue shock syndrome.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF