Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 3
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN ỦA DUNG DỊCH RỬA MŨI NEILMED® VỚI BUDESONIDE TRÊN SỰ LÀNH THƯƠNG HỐ MỔ SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG

Võ Công Minh*; Nguyễn Văn Thành*; Lê Thị Thu Hồng*; Phạm Kiên Hữu*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của dung dịch nước muối NeilMed® pha với Budesonide trên diễn tiến lành thương của hố mổ, qua nội soi sau mổ ở các bệnh nhân phẫu thuật nội soi mũi xoang (PTNSMX) tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: 23 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán viêm xoang mạn tính có chỉ định phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Các bệnh nhân sau mổ nội soi xoang được chia làm 2 nhóm ngẫu nhiên: nhóm 1 gồm các BN được rửa mũi bằng dung dịch rửa mũi Neilmed® có pha 2ml Budesonide. Nhóm 2 gồm các BN được dùng dung dịch rửa mũi Neilmed® đơn thuần. Toàn bộ các BN trong 2 nhóm được đánh giá tình trạng hố mổ qua nội soi bằng thang điểm Lund-Mackay Endoscopy Score ngay sau mổ trước khi dùng bình rửa mũi và sau khi dùng 1 tháng. Nghiên cứu tiền cứu can thiệp lâm sàng có nhóm chứng.

Kết quả: Điểm số nội soi của Lund-Mackay của nhóm 1 là 6,75±1,844 sau mổ 1 tuần giảm còn 1,81±1,515 sau 1 tháng (P<0,001). Điểm số của từng chỉ số cụ thể: polyp, phù nề niêm mạc, tạo vảy mũi và chảy mũi sau mổ đều có sự cải thiện có ý nghĩa thống kê (P<0,001). Ngoài ra, điểm sẹo dính cũng giảm đáng kể (P<0,05). Ở nhóm 2: điểm Lund-Mackay sau mổ 1 tuần là 6,43±1,618 giảm còn 4,14±2,34 (P<0,001). Trong đó, chỉ có chỉ số: polyp và tạo vảy mũi có giảm có ý nghĩa (P<0,05) còn các chỉ số còn lại như: sự phù nề niêm mạc, chảy mũi và sẹo dính không có sự thay đổi đáng kể. Khi so sánh 2 nhóm với nhau, điểm số Lund-Mackay của nhóm có Budesonide giảm có ý nghĩa so với nhóm không có pha Budesonide (P<0,05). Không tác dụng phụ nào do dùng corticoid kéo dài (rối loạn tiêu hóa, Cushing, viêm loét dạ dày, tăng huyết áp, rối loạn đường huyết…) được ghi nhận.

Kết luận: Rửa mũi bằng dung dịch rửa mũi Neilmed® có pha Budesonide ngoài tác dụng làm giảm đáng kể tất cả các nhóm chỉ số như: polyp, phù nề niêm mạc, tạo vảy mũi, chảy mũi, tạo sẹo hay vảy mũi, giúp niêm mạc hố mổ lành nhanh và tốt hơn. Chưa thấy có sự hấp thu Budesonide qua đường tiêu hóa gây các tác dụng phụ của corticoid trên bệnh nhân.

Từ khóa: dung dịch rửa mũi; phẫu thuật nội soi mũi xoang

ABSTRACT :

Objective: Evaluate the efficacy and safety of saline solution NeilMed® mixing with Budesonide on the healing of the surgical cavity post-operation on patients sustained from endoscopic sinus surgery at the University Hospital of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh city.

Methods: 23 patients with chronic sinusitis who underwent endoscopic sinus surgery at the University Medical Center at Ho Chi Minh city. The patients were randomly divided into 2 groups: group 1 in which patients were given nasal irrigation with Neilmed® nasal rinse solution with 2 ml Budesonide. Group 2: Patients were given Neilmed® nasal rinse alone. All patients were assessed via endoscopy and evaluated under Lund-Mackay Endoscopy Score at one week and one-month postoperatation. A prospective study.

Results: Lund-Mackay Endoscopy Score of group 1 changed from 6.75 ± 1.844 in one week postop to 1.81 ± 1.515 one month postop (P <0.001). The score for all specific factors: polyps, mucosal edema, nasal crusting and nasal discharge after surgery had a significant improvement (P <0.001). In addition, synechia scores were also significantly reduced (P <0.05). In group 2: the Lund-Mackay scores also decreased in one week postop from 6.43 ± 1.618 to 4.14 ± 2.34 (P <0.001). However, the factors of polyp and nasal crusting were significantly decreased (P <0.05), other remaining index such as: mucosal edema, nasal discharge and scarring were not statistically altered. Comparing two groups, the Lund-Mackay score of the mixing Neilmed® with Budesonide group was significantly reduced compared to the non-Budesonide group (P <0.05). No sign of systemic side effects of glucocorticoid was noted.

Conclusion: Nasal irrigation with Neilmed® nasal irrigation mixing with Budesonide reduces the Lund-Mackay Scores significantly in both groups. As a result, this will help the nasal mucosa and surgical cavity heal faster and better than usual. None of side effects were noted.

Keywords: nasal irrigation, endoscopic sinus surgery

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF