Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 3
TÌNH HÌNH NHIỄM KHUẨN VÀ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH TRONG BỆNH LÝ VIÊM XOANG MẠN CÓ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 2017 - 2018

Bùi Thế Hưng*, Trần Thị Thanh Nga**, Trần Minh Trường***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tại Mỹ mỗi năm cứ mỗi 8 người lớn sẽ có 1 người chịu hảnh hưởng của bệnh lý viêm mũi xoang, với hơn 30 triệu ca mới mắc được chẩn đoán mỗi năm. Có tới hơn 1/5 số toa thuốc có kê kháng sinh là để điều trị viêm xoang, đưa viêm xoang thành chẩn đoán có sử dụng kháng sinh đứng hàng thứ 5 trên toàn nước này. Việc sử dụng phổ biến kháng sinh đã làm gia tăng nguy cơ xuất hiện nhiều chủng vi khuẩn kháng thuốc.

Mục tiêu: Định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ trong viêm mũi xoang mạn tính người lớn có chỉ định phẫu thuật.

Đối tượng – phương pháp nghiên cứu: 95 bệnh nhân bị viêm mũi xoang mạn tính có chỉ định phẫu thuật tại khoa tai mũi họng bệnh viện Chợ Rẫy được xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ dịch mủ lòng xoang trong lúc phẫu thuật. Nghiên cứu tiến cứu mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: Tỉ lệ nuôi cấy vi khuẩn hiếu khí dương tính đạt 24,2%. Loại vi khuẩn hay gặp nhất là Staphylococcus aureus chiếm 30,4%, tiếp theo là Pseudomonas aeruginosa (17,4%) và Staphylococcus epidermidis (13%). Kết quả kháng sinh đồ cho thấy, mỗi loại vi khuẩn khác nhau có sự đề kháng với thuốc kháng sinh rất khác nhau, riêng đối với tụ cầu vàng đã kháng rất nhiều với hầu hết kháng sinh nhóm beta-lactam với tỉ lệ kháng là 100% đối với Benzylpenicillin, 85,7% đối với Cefoxitine. Các kháng sinh Ciprofloxacin, Erythromycin, Clindamycin cũng đều bị kháng với tỉ lệ cao là 71,4%.

Kết luận: Vi khuẩn hiếu khí gặp trong viêm mũi xoang mạn tính với tỉ lệ thấp nhưng nếu có thì hầu hết có tỉ lệ đề kháng cao với các kháng sinh thông thường hay dùng.

Từ khóa: viêm mũi xoang mạn, vi khuẩn, kháng sinh đồ, đề kháng kháng sinh

ABSTRACT :

Backgrounds: Rhinosinusitis affects about 1 in 8 adults in the US, resulting in over 30 million annual diagnoses. More than 1 in 5 antibiotics prescribed in adults are for sinusitis, making it the fifth most common diagnosis responsible for antibiotic therapy. Using antibiotics frequently increases the risk of the appearance of many antibiotic resistant bacteria strains.

Objective: To describe the characteristics of bacteriology and antibiotic resistance in adult chronic rhinosinusitis with surgical indication.

Methods: 95 patients diagnosed with chronic rhinosinusitis with surgical indication at the Otorhinolaryngology Department of Cho Ray Hospital. Bacteria were isolated and cultured from fluid or pus in the sinuses during surgery. A descriptive study was conducted.

Results: There was 24.2% positive cultures in patients, in which 78.3% was Gram-positive bacteria. The predominant isolates were Staphylococcus aureus (30.4%), Pseudomonas aeruginosa (17.4%) and Staphylococcus epidermidis (13%). Staphylococcus aureus were highly resistant to many antibiotics in the beta-lactam group such as Benzylpenicillin (100%), Cefoxitine (85.7%). It also showed resistance to other common antibiotics like Ciprofloxacin, Clindamycin and Erythromycin with high resistant rate of 71.4%.

Conclusions: Aerobacteria are not commonly seen in chronic rhinosinusitis but if they are, they are highly resistant to many common antibiotics.

Keywords: chronic rhinosinusitis, bacteriology, microbiology, antibiotic resistance

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF