Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 3
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT LASER VI PHẪU QUA ĐƯỜNG MIỆNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ HỌNG MIỆNG GIAI ĐOẠN SỚM

Trần Phan Chung Thủy*, Nguyễn Thành Tuấn

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Phương pháp điều trị tối ưu cho ung thư họng miệng hiện còn nhiều tranh luận. Vi phẫu bằng Laser qua đường miệng là phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn, có hiệu quả cao trong điều trị ung thư, cũng như bảo tồn chức năng.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của phẫu thuật nội soi vi phẫu qua đường miệng bằng Laser CO2 trong điều trị ung thư họng miệng giai đoạn sớm tại bệnh viện Tai Mũi Họng Tp. Hồ Chí Minh.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu quan sát, tiến cứu trên 12 bệnh nhân ung thư họng miệng giai đoạn sớm (T1/T2) thỏa tiêu chuẩn chọn mẫu được phẫu thuật cắt u bằng laser qua đường miệng bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ tháng 08/2016 đến tháng 02/2019.

Kết quả: 8/12 bệnh nhân trong nghiên cứu là ung thư amiđan, 4 trường hợp còn lại là ung thư lưỡi. Đa số bệnh nhân là nam giới (83,3%), độ tuổi mắc bệnh trung bình là 61,1 tuổi (± 9 tuổi). Phần lớn bệnh nhân nghiên cứu là giai đoạn T1 (66,7%), có 4 trường hợp ở giai đoạn T2. Biến chứng sau phẫu thuật chúng tôi gặp 2 trường hợp: 2 bệnh nhân nào bị chảy máu sau mổ tại diện cắt và phải phẫu thuật cầm máu lại. Chức năng hô hấp và chức năng nuốt được bảo tồn tối đa, không có trường hợp nào phải mở khí quản, 3 trường hợp đặt ống nuôi ăn và rút ống sau 48 giờ hậu phẫu. Thời gian nằm viện sau mổ trung bình là 4,4 ± 1,2 ngày.

Kết luận: Phương pháp vi phẫu cắt ung thư họng miệng bằng Laser là một phương pháp an toàn, ít xâm lấn, có hiệu quả cao trong điều trị ung thư họng miệng giai đoạn sớm.

Từ khóa: ung thư họng miệng, vi phẫu qua đường miệng, Laser CO2

ABSTRACT :

Background: The optimal treatment strategy for oropharyngeal cancer is highly debated. However, growing evidence supports the use of minimally invasive techniques, such as transoral laser microsurgery (TLM), as a first-line treatment modality for these carcinomas.

Objective: The purpose of our study was to assess the efficacy and safety of TLM for the treatment of early oropharyngeal carcinomas.

Materials and Methods: This is a prospectively observational study with 12 early stages (T1/T2) oropharyngeal cancer patients scheduled to undergo transoral laser microsurgery from August 2016 until February 2019.

Results: 12 cases of early stages of oropharyngeal cancer (8 tonsil cancers and 4 tongue cancers) were exclusively treated by TLM and included into this study, 10 (83.3%) patients were male and 2 (16.7%) were female. The mean age was 61.1 years (±9 years). 66.7% tumours are T1 and 33.3% T2. The complications occurred in 2 patients, without any of them being fatal. The most frequent complication of TLM was bleeding. 30% of patients had normal voices and a further 63.3% had only mild or moderate voice change. At their last followup, no patients assessed had any difficulty respiratory or swallowing to their treatment for oropharyngeal cancer.

Conclusion: TLM is a safe, minimally invasive and effective method in the treatment for early oropharyngeal cancer.

Keywords: oropharyngeal carcinoma, transoral laser microsurgery, carbon dioxide laser

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF